Посольство України у Грецькій Республіці

, Київ 22:27
Анонс Нд, 27 травня До уваги інвесторів!

Тарифи консульського збору. Оплата консульських дій (банківські реквізити)

 

Оплата консульських дій (банківські реквізити)

 

Посольство України в Грецькій Республіці

Картка банківських реквізитів для консульських надходжень

 

 Валюта

 Currency

 Євро

 Euro

 Одержувач

 Beneficiary

 Посольство України в Грецькій Республіці 

 Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic

 Номер рахунку

 Account number

 GR70 01720530005053028136719

 Банк одержувача

 Account with institution (Beneficiary bank)

 Банк Піреос

 Piraeus Bank

 SWIFT

 Code: PIRBGRAA

 

 

ТАРИФИ 

консульського збору, що справляється

за вчинення консульських дій

Посольством України в Грецькій Республіці

та Генеральним консульством України в Салоніках

 

 

№ з/п

 

Найменування консульських дій

 

Тарифна ставка

В дол. США

В євро

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА  ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

146

137

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

293

275

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

38

36

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

38

36

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

38

36

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

38

36

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

38

36

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

122

114

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

340

319

10

Видача довідки про належність до громадянства України

29

27

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

29

27

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

291

273

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

388

364

 

  1. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (В):

 

 

 

разової

65

61

 

дворазової                                                                               

65

61

 

багаторазової

 

65

61

2

Оформлення короткострокової візи (С) *:

 

 

 

разової

65

61

 

дворазової

65

61

 

багаторазової

 

65

61

3

Оформлення довгострокової візи (Д) *:

 

 

 

багаторазової

65

61

*Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про витребування документа

16

15

2

Видача витребуваного документа

53

50

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

97

91

 

 

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

9

8

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

37

35

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

291

273

4

Видача довідки про засвідчення документа

29

27

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

32

30

2

Реєстрація шлюбу

107

100

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

175

164

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

135

127

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

175

164

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

59

55

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

175

164

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

340

319

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

59

55

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

116

109

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

87

82

 

VIІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 % суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 49 дол. США

1 % суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 46 євро

 

іншим особам

5 % суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США

5 % суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 375 євро

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

 

1 % суми договору, але не менше 20 дол. США

1 % суми договору, але не менше 19 євро

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

63

59

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

27                      43

25               40

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

45                      68

42               64

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

32

30

є)

посвідчення заповітів

37

35

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

155

145

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 % суми спадщини, але не менше 100 дол. США

0,5 %суми спадщини, але не менше 94 євро

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

163

153

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

27

25

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

27

25

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

62

58

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

62

13

58

12

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

27

25

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

27

25

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

27

25

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

27

25

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 % загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

0,5 % загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 23 євро і не більше 188 євро

14

Прийняття на зберігання документа

78 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався

73 євро за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 % суми, що стягується, або 1 % вартості майна, яке підлягає витребуванню але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США

1 % суми, що стягується, або 1 % вартості майна, яке підлягає витребуванню але не менше 14 євро і не більше 188 євро

16

Вчинення морських протестів

175

164

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

29

27

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

38

36

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчиненням дії)

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчиненням дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

106

99

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

8

8

                       

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

97

91

 

 

 

ІХ. ІНШІ ДІЇ  

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

291

273

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

146

137

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

38

36


Консульський відділ Посольства України у Грецькій Республіці
Керівник: Тьокін Максим Михайлович
Перший секретар (консульські питання)
Адреса: вул. Стефану Дельта, 4 - 152 37 Філотеї. Переглянути на мапі
Телефон: 210.685.61.71-2 Гаряча лінія (в екстренних випадках): +30 69 327 656 06
Факс: 210.682.08.94
Ел. пошта: cons_gr@mfa.gov.ua
Графік роботи:

з 9 до 13 години з понеділка по п’ятницю.

Щовівторка: додатковий прийом з 16.00 до 18.00 за попереднім записом. Для запису прохання звертатись за номером телефону +30-210-6800230

УВАГА!

Прийом документів на оформлення біометричних паспортів громадянина для виїзду за кордон здійснюється у робочі часи в СЕРЕДУ та ЧЕТВЕР.

Щочетверга: з 9.00 до 11.00 - для громадян певних категоірй (інваліди, вагітні, тяжкохворі, діти до 14 років); у інші дні прийому - поза чергою.

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства: щодня, у часи прийому 

Примітки:

До консульського округу Посольства входять такі регіони Греції: Аттіка, острови Додеканес, Епір, Іонічні острови, Кікладські острови, Крит, Пелопоннес, Північно-егейський регіон, Споради, Фессалія.


Консульство України в Салоніках
Керівник: Воронін Олександр Степанович
Консул-керівник
Адреса: 546 25, Греція, м. Салоніки, вул. Наварху Кундуріоту 2. Переглянути на мапі
Телефон: (+30 2310) 500 045, +306948050702 (у разі загрози життю або загибелі громадян України)
Факс: (+30 2310) 527 260
Ел. пошта: gc_grs@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://thessalonici.mfa.gov.ua
Графік роботи:

8.00-16.00 без перерви

Графік прийому громадян України: 

Понеділок, середа, п'ятниця: з 9:00 до 13:00 

Вівторок: з 9:00 до 16:00 (прийом громадян після 13:00 здійснюється за попереднім записом по телефону за номером 2310500045)

Четвер: з 9:00 до 11:00, для громадян певних категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі)

Прийом громадян здійснюється без попереднього запису, особисто керівником Консульства. 

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Графік прийому іноземних громадян та осіб без громадянства: 

Понеділок, вівторок, середа, п'ятниця: з 9:00 до 13:00

Межі консульського округу:

Східна Македонія і Фракія, Центральна Македонія, Західна Македонія (округи: Драма, Евру, Кавала, Ксанті, Родопі, Салоніки, Імафіа, Кілкіс, Пелла, Пієріа, Серрон, Халкідіки, Гревена, Кастор'я, Козані, Флоріна та Агіон Орос)

Примітки:

До уваги громадян!

Прохання телефонувати на Гарячу лінію Консульства України в Салоніках виключно у разі загрози життю або загибелі громадян України