Посольство України у Грецькій Республіці

, Київ 00:11
Анонс Нд, 27 травня До уваги інвесторів!

Культурно-гуманітарне співробітництво між Україною та Грецією

Культурно-гуманітарне співробітництво між Україною та Грецькою Республікою базується на профільній двосторонній міжурядовій угоді 1996 року про співробітництво у галузі культури, освіти та науки і здійснюється на підставі цієї угоди та чотирирічних програм співробітництва у зазначених сферах, які приймаються на її виконання і спрямовані на забезпечення співпраці у галузях ЗМІ, освіти, науки, вивчення мови, а також підтримки культурних заходів, спорту та молоді. Існуюча договірно-правова база дозволяє плідно і всебічно розвивати і поглиблювати усі напрямки двосторонньої гуманітарної співпраці, зокрема забезпечити широке представлення грецькій громадськості традицій, історії та культурно-мистецьких надбань України.

Суттєвим фактором зміцнення незмінно дружніх відносин між Україною та Грецією є інтенсивні гуманітарні зв’язки та наявність української громади в Греції і грецької діаспори в Україні. В Греції проживає близько 20 тисяч вихідців з України. Українці Греції об’єднуються в національно-культурні товариства «Українсько-грецька думка», «Український журавлиний край», «Берегиня» та «Спілка». Потужним осередком українства в Греції є церковна громада Святого Миколая у складі греко-католицьких парафіян Собору Пресвятої Трійці в місті Афіни. Успішно працюють українські школи. Функціонування цих шкіл базується на великому ентузіазмі громади і щирому бажанні зберегти і передати прийдешнім поколінням свою мову, культуру і традиції.

Вагоме значення для поглиблення дружніх відносин між Україною та Грецією та у справі сприяння збереженню національної самобутності та етнічної ідентичності українців, які проживають в Греції, мало відкриття у 2010 році в парку «Гуді» муніципалітету Зографу грецької столиці пам’ятника національного генія України, виразника ідей і прагнень українського народу Тарасу Шевченку, спорудженого коштом українських та грецьких меценатів. Продовжується робота над проектом відкриття в місті Ретімно меморіальної дошки його вихідцю, відомому меценату м. Львова у ХVI ст. К.Корнякту.

Впродовж останніх декількох років українські, митці, виконавці та художні колективи вишукано демонстрували свою майстерність на міжнародних фестивалях та фахових конкурсах в Греції.

На освітянському напрямі активно реалізується потенціал українсько-грецького співробітництва в галузі вищої освіти. На сьогодні укладено та виконується понад 20 прямих угод про співробітництво між ВНЗ України та Греції. В Афінському національному університеті з 2009 року на відділенні слов’янських мов Філософського факультету започатковано викладання української мови. Провідні університети Греції щорічно надають стипендії для участі українських студентів та молодих науковців у літніх школах з новогрецької мови і культури. Багаторічна співпраця об’єднує Київський національний університет, Київський університет інженерів цивільної авіації, Київський національний торговельно-економічний університет, Харківський національний університет, Харківський політехнічний університет, Харківську національну юридичну академію, Одеський національний морський університет, Тернопільську академію народного господарства, Маріупольський державний університет з університетами Афін, Салонік, Патри та Яніни. Вищі навчальні заклади України і Греції співпрацюють в рамках програми Європейського Союзу «TEMPUS-TACIS». Розширюються і поглиблюються зв’язки юридичних вузів України з Європейською організацією публічного права, що має значний потенціал зокрема, у сфері міжвузівського співробітництва, яким наразі охоплені понад п’ятдесят вузів європейських та низки інших країн. В цілому останні роки характеризуються позитивною динамікою розвитку двосторонніх відносин у галузі освіти. Існує значний обопільний інтерес освітніх кіл України і Греції до розширення співпраці, що знаходить своє відображення в активізації контактів університетів України з вищими навчальними закладами Грецької Республіки.

Значимим етапом розвитку культурно-гуманітарного співробітництва України та Греції стало започаткування у 2008 році роботи у м. Афіни культурно-інформаційного центру у складі Посольства України в Грецькій Республіці. Центр має окреме приміщення за тією ж, що й Посольство адресою, що у повній мірі відповідає потребам і завданням його функціонування, та активно веде роботу з широкого представлення багатогранного культурного надбання України на теренах Греції. За час свого існування центр провів понад 60 різноманітних культурологічних заходів (виставки, концерти, презентації тощо) для грецької громадськості та української громади Греції.