Посольство України у Грецькій Республіці

, Київ 22:31
Анонс Нд, 27 травня До уваги інвесторів!

Інвестиційна діяльність в Україні

Економіка України перебуває в складній економічній ситуації внаслідок продовження агресивної політики Російської Федерації, окупації Криму і військових операцій на сході України, а отже питання створення сприятливих умов розвитку бізнес-клімату в Україні залишається одним з найактуальніших.

У цьому контексті, протягом 2014-2015 років Урядом України вжито комплекс заходів зі створення якісно нових умов ведення бізнесу, що мають забезпечити відбудову економіки України та її стабільний розвиток.

На сьогодні в Україні створене правове поле для інвестування та розвитку державно-приватного партнерства. Законодавство України визначає гарантії діяльності для інвесторів, економічні та організаційні засади реалізації державно-приватного партнерства в Україні.

На території України до іноземних інвесторів застосовується національний режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови діяльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації.

У випадку припинення інвестиційної діяльності іноземному інвестору гарантується повернення його інвестиції в натуральній формі або у валюті інвестування без сплати мита, а також доходів від інвестицій у грошовій або товарній формі. Держава також гарантує безперешкодний і негайний переказ за кордон прибутків і інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах унаслідок здійснення іноземних інвестицій.

Для підвищення захисту іноземних інвестицій Законом України від 16.03.2000 № 1547 ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами.

Вирішенню проблемних питань інвесторів покликані сприяти комісії із сприяння  досудовому врегулюванню спорів з інвесторами, які можуть створюватися органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування як тимчасові консультаційно-дорадчі органи з метою сприяння досудовому врегулюванню спорів між інвестором і органом виконавчої влади (місцевого самоврядування).

Підписано та ратифіковано Верховною Радою України міжурядові угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій з  більше ніж 70 країнами світу.

З метою належної реалізації національних зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних пріоритетів, сприяння виходу українських експортерів на зовнішні ринки, захисту їхніх економічних і торговельних інтересів за кордоном та залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, з квітня 2013р. при МЗС функціонує Рада експортерів та інвесторів України.

З метою активізації роботи щодо розвитку та реалізації інвестиційного потенціалу України, збільшення обсягу іноземних інвестицій, підтримки пріоритетних інвестиційних проектів, поліпшення інвестиційного клімату в державі, забезпечення захисту прав інвесторів, сприяння ефективній взаємодії інвесторів з державними органами у грудні 2014р. Указом Президента України утворено Національну інвестиційну раду.

З метою пошуку дієвих механізмів залучення іноземних інвестицій в Україну Урядом держави на регулярній основі проводяться бізнес-форуми за участю потенційних іноземних інвесторів.

Зазначені заходи покликані сприяти покращенню інвестиційного іміджу України та збільшенню обсягів залучення іноземних інвестицій та капітальних інвестицій в економіку держави.

Так, упродовж 2015р. в економіку України іноземними інвесторами вкладено 3763,7 млн.дол. та вилучено 891,3 млн.дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення вартості акціонерного капіталу за рахунок переоцінки, утрат та перекласифікації становило 5245,8 млн.дол., у т.ч. за рахунок курсової різниці 5024,3 млн.дол.

Інвестиції надійшли зі 134 країн світу. Із країн ЄС із початку інвестування внесено 33042,3 млн.дол. інвестицій (76,2% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 10329,1 млн.дол. (23,8%).

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає 83,0% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 11744,9 млн.дол., Нідерланди – 5610,7 млн.дол., Німеччина – 5414,3 млн.дол., Російська Федерація – 3392,1 млн.дол., Австрія – 2402,4 млн.дол., Велика Британія – 1852,5 млн.дол., Вірґінські Острови (Брит.) – 1798,9 млн.дол., Франція – 1528,1 млн.дол., Швейцарія – 1364,2 млн.дол. та Італія – 972,4 млн.дол.  Станом на 01.10.2015р. грецькі інвестиції в економіку України склали 195,1 млн. дол.США.

        Упродовж 2015р. на українських виробничих підприємствах було зосереджено 13280,1 млн.дол. (30,6%) прямих інвестицій, у т.ч. переробної – 11331,7 млн.дол., добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 1243,6 млн.дол., з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 629,6 млн.дол. У підприємства металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів унесено 5309,7 млн.дол. прямих інвестицій, виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 2426,0 млн.дол., виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 1097,6 млн.дол., машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, – 808,8 млн.дол., виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 747,9 млн.дол.

В установах фінансової та страхової діяльності акумульовано 11823,9 млн.дол., або 27,3% загального обсягу прямих інвестицій, на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 5659,5 млн.дол. (13,0%), в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, – 3482,8 млн.дол. (8,0%), у сфері інформації та телекомунікацій – 2308,7 млн.дол. (5,3%), професійної, наукової та технічної діяльності – 2174,5 млн.дол. (5,0%).

Заборгованість українських підприємств за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 31 грудня 2015р. становила 7824,2 млн.дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) на 31 грудня 2015р. становив 51195,6 млн.дол. Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіку країн світу на 31 грудня 2015р. становив 6210,0 млн.дол., у т.ч. у країни ЄС – 6006,0 млн.дол. (96,7% загального обсягу), в інші країни світу – 204,0 млн.дол. (3,3%).

Прямі інвестиції з України здійснено до 47 країн світу, переважна їхня частка спрямована до Кіпру (93,7%).

Вимоги українських прямих інвесторів за борговими інструментами до підприємств прямого інвестування за кордоном на 31 грудня 2015р. становили 217,1 млн.дол.

Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) в економіку країн світу становив 6427,1 млн.дол. США.

До десяти  регіонів: Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Запорізької, Полтавської, Івано-Франківської областей та до м. Київ надійшло найбільше всього інвестицій – 93,7 відсотка всіх залучених прямих іноземних інвестицій.

Таке спрямування прямих іноземних інвестицій та капітальних інвестицій в регіональному розрізі не сприяє рівномірному соціально-економічному розвитку регіонів та посилює подальше збільшення розриву у їх розвитку.

Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами залучення капітальних інвестицій, залишаються: промисловість – 33,7 млрд. грн., будівництво – 15,0 млрд. грн., інформація та телекомунікації – 14,5 млрд. грн., сільське, лісове та рибне господарство – 9,4 млрд. грн., оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,6 млрд. грн., транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 6,0 млрд. грн., операції з нерухомим майном – 3,8 млрд. грн.

 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких у січні – червні 2015 року освоєно 69,3 відсотка капіталовкладень. Частка кредитів банків та інших позик у загальних обсягах капіталовкладень становила 10,2 відсотка.

За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 3,0 відсотка капітальних інвестицій. Частка коштів іноземних інвесторів становила 4,1 відсотка усіх капіталовкладень, частка коштів населення на будівництво житла – 10,7 відсотка. Інші джерела фінансування становлять 2,7 відсотка.

 

Отже, Україна залишається привабливою для інвестицій, водночас вона не знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у світове господарство і порушення макростабільності на зовнішніх ринках має свій відголос в Україні.

У рейтингу інвестиційної привабливості країн світу International Business Compass за 2015р., опублікованому компанією BDO, Україна за рік піднялася на 20 позицій.

Україна в рейтингу розташовується на 89 місці і входить до переліку країн, що показали найкраще зростання за рік, нарівні з Білоруссю і Латвією. У 2014р. наша країна займала 109 місце.

Зазначені індекси формуються компанією BDO спільно з Гамбургським інститутом світової економіки, і характеризують економічну і фінансову привабливість різних країн світу на підставі трьох основних показників: економічних, політичних і соціокультурних умов.

У цьогорічному рейтингу легкості ведення бізнесу, що його укладає Світовий банк, Україна посіла 96 місце і покращила свої позиції відразу на 16 пунктів порівняно з минулим роком.

У доповіді Doing Business 2015 відзначається, що минулого року в Україні було досягнуто важливого прогресу у сферах реєстрації прав власності та оподаткування – за цими двома показниками Україна поліпшила своє місце на 25 позицій.

Для подальшого покращення інвестиційного клімату України актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.

Ряд позитивних кроків у цьому напрямі вже здійснено:

1. На сьогодні в Україні створене правове поле для інвестування та розвитку державно-приватного партнерства. Законодавство України визначає гарантії діяльності для інвесторів, економічні та організаційні засади реалізації державно-приватного партнерства в Україні.

2. На території України до іноземних інвесторів застосовується національний режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови діяльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації.

3. Для підвищення захисту іноземних інвестицій Законом України від 16.03.2000
№ 1547 ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами.

Вирішенню проблемних питань інвесторів покликані сприяти комісії із сприяння  досудовому врегулюванню спорів з інвесторами, які можуть створюватися органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування як тимчасові консультаційно-дорадчі органи з метою сприяння досудовому врегулюванню спорів між інвестором і органом виконавчої влади (місцевого самоврядування), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1024 “Про заходи щодо вдосконалення роботи органів виконавчої влади з інвесторами”.

4. Підписано та ратифіковано Верховною Радою України міжурядові угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій з  більше ніж 70 країнами світу.

Зокрема, у поточному році (05.02.2015 р.) підписано Угоду між Україною та Японією про сприяння та захист інвестицій, яку ратифіковано Законом України  від 03.06.2015
№ 505-VIII.

Урядом та Президентом України здійснюються кроки по створенню якісно нових умов ведення бізнесу, що мають забезпечити відбудову економіки України, сприятимуть її стабільному розвитку та активізації інвестиційної діяльності, а саме:

 • відмінено 16 неефективних регуляторних обмежень; гармонізовано  систему оренди землі; встановлено строки реєстрації підприємств протягом не більше двох днів; запроваджено видачу документів дозвільного характеру через центри надання адміністративних послуг (Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)” від 12.02.2015 № 191-VIII);
 • відмінено ліцензування 26 типів господарської діяльності; визначено виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню; встановлено уніфікований порядок їх ліцензування, нагляду і контролю у сфері ліцензування (Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності” від 02.03.2015 № 222-VIIІ);
 • затверджено План дій щодо дерегуляції господарської діяльності та спрощення регуляторної бази, що спрямований на усунення надмірного адміністративного регулювання господарської діяльності, створення сприятливих умов для ведення бізнесу (розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 357-р);
 • скасовано неефективну сертифікацію в сільськогосподарській сфері та обов'язковий моніторинг виконання особливих умов користування надрами, що відкривали значні можливості для корупції (постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2015 № 42 “Деякі питання дерегуляції господарської діяльності”);
 • забезпечено адаптацію українського  законодавства до загальноєвропейського і відповідний захист міноритарних акціонерів (Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів” від 07.04.2015 № 289-VIII);
 • забезпечено обґрунтованість та прозорість прийняття рішень щодо фінансування державних інвестиційних проектів, підвищення ефективності використання державних коштів і результативності державних інвестиційних проектів (Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів” від 07.04.2015 № 288-VIII);
 • схвалено плани імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності (розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 164);
 • з метою підтвердження відповідності української системи технічного регулювання вимогам ЄС:

встановлено єдині правові й організаційні засади розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і процедур оцінки відповідності (Закон України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” від 15.01.2015 № 124-VIІI);

 • створено умови для функціонування національного органу стандартизації, наказами Мінекономрозвитку затверджено: Положення про керівну раду національного органу стандартизації (від 02.02.2015 № 76 та зареєстровано в Мін’юсті 18.02.2015 за № 186/26631), склад керівної ради національного органу стандартизації (від 13.05.2015 № 459), Положення про комісію з апеляцій та Порядку розгляду нею апеляцій (від 09.02.2015 № 103 та зареєстровано в Мін’юсті 23.02.2015 за № № 208/26653, 209/26654), склад  комісії з апеляцій (від 01.04.2015 № 324)
 • затверджено перелік об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83);
 • затверджено Методичні рекомендації щодо забезпечення прозорості діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки (наказ Мінекономрозвитку від 11.02.2015 № 116);
 • ліквідовано монопольне положення ДП “Укрекоресурси” (постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 128);
 • затверджено Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки (наказ Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205, який зареєстровано в Мін’юсті від 19.03.2015 за № 300/26745);
 • затверджено базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави (постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2015 № 241);
 • затверджено переліки об’єктів державної власності, що планується приватизувати в 2015 році (постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271);
 • забезпечено умови для проведення якісного і незалежного аудиту найбільших держкомпаній (постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 390;
 • встановлено особливості застосування електронних засобів під час відбору учасника у разі застосування Міноборони переговорної процедури закупівлі з метою забезпечення додаткової прозорості під час здійснення державних закупівель Міноборони (розпорядження Кабінету Міністрів України “Про проведення експерименту із застосування електронних засобів під час здійснення переговорної процедури закупівлі” від 31.03.2015 № 416-р);
 • забезпечено реалізацію пілотного проекту у сфері державних закупівель щодо впровадження електронних закупівель (розпорядження Кабінету Міністрів України “Про реалізацію пілотного проекту у сфері державних закупівель щодо впровадження електронних закупівель”  від 20.05.2015 № 501-р);
 • запущено в публічний доступ разом з громадськими організаціями та бізнесом модуль бізнес-аналітики, який в онлайн-режимі надає громадянам доступ до інформації про закупівлі (bi.prozorro.org);
 • запущено help-desk (help.vdz.ua) для підтримки замовників та учасників державних закупівель, який дозволяє отримувати постійну, швидку та професійну підтримку з питань державних закупівель.

Сьогодні передбачена державна підтримка реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, зокрема, шляхом звільнення від оподаткування ввізним митом при ввезені визначеного переліку товарів, необхідних для реалізації таких проектів, та відтермінування сплати ПДВ (до 60 днів) щодо ввезених товарів на підставі векселя (Закон України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць").

Також державна підтримка надається при створенні індустріальних парків і реалізації проектів у межах цих парків (Закон України "Про індустріальні парки").

Нормами Митного кодексу України (стаття 287) передбачено звільнення від сплати ввізного мита товарів, які ввозяться іноземними інвесторами на строк не менше трьох років з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів) або як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями.

Розмитнення таких товарів здійснюється у першочерговому порядку.

Також при Мінекономрозвитку України створено робочу групу з питань залучення іноземних інвестицій, яка вивчає і готує пропозиції щодо втілення кращої світової практики щодо підтримки інвестиційної діяльності з боку держави. Крім цього, опрацьовується питання створення порталу invest.in.ua, який буде містити повну інформацію про інвестиційний потенціал України, а також опрацьовується питання створення проектного офісу, діяльність якого буде спрямована на інституційну підтримку інвесторів та інвестиційної діяльності в Україні.

 

Лютий 2016 року                                                                                                     ПУ в Греції