Посольство України у Грецькій Республіці

, Київ 22:40
Анонс Нд, 27 травня До уваги інвесторів!

Двостороннє торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво

 

Інформаційна довідка

 

За даними Державної служби статистики України, у І кварталі 2017р. товарообіг між Україною та Грецією становив $128,1 млн. Експорт склав $54,6 млн.(146,5% порівняно з відповідним періодом 2016р.), імпорт – $73,5 млн. (174,1%).

У 2016р. обіг товарами між Україною та Грецією зріс на 100,2% і склав $393,0 млн. (проти $283,9 млн. у 2015р.). Експорт товарів з України до Греції збільшився на 103,5% і склав $159,1 млн., імпорт скоротився і становив $233,9 млн. (98,1%). 

Упродовж 2015р. товарообіг між Україною та Грецією склав 433,2 млн. дол. США. При цьому, торгівля товарами становила 392,3  млн. дол. США (509,8 млн. дол. США у 2014р., або – 23,1%): експорт - 153,7 млн. дол. США (проти 201,3 млн. у 2014р., - 23,6%); імпорт - 238,5 млн. дол. США (308,5 млн., - 22.7%).

Експорт послуг за 2016р. становив $27,5 млн., імпорт послуг – $20,9 млн.

Інвестиції з Грецької Республіки в Україну станом на 31.12.2016р. склали 118,6 млн. дол. США.

Показники двосторонньої торгівлі товарами

                                                               за даними Держстату України, млн. дол. США

 

2015

2016

+/-млн.дол.США

Зміни, +/-%

Товарообіг

392,3

393.0

+0.7

+100.2

Експорт

153.7

159.1

+5.4

+103.5

Імпорт

238.5

233.9

-4.6

-98.1

Сальдо

- 84.7

-74.8

+ 9.9

+11.7

 

Основу українського експорту товарів до Греції  у 2016р. складали:

-   чорні  метали  - $47,2 млн. (29,7%);

-   насіння і плоди олійних рослин –$49,7 млн. (31,3%);

-   зернові культури – $17,6 млн. (11,1%);

-   жири та олії тваринного або рослинного походження – $9,5 млн. (5,9%).

-   залишки і харчові відходи - $5,4 млн. (3,4%);

-   їстівні плоди та горіхи – $5,5 млн. (3,4%);

-   какао та продукти з нього - $4,1 млн. (2,6%);

-   деревина та вироби з неї - $3,7 млн. (2,3%);

При цьому, обсяги експорту чорних металів з України до Греції за звітний період склали 61,3 % порівняно з відповідним періодом 2015 р., в той час, як частка експорту сільськогосподарської продукції значно зросла.

Найістотніший приріст експорту відзначено в категорії «какао та продукти з нього» - 3747,4%; «насіння і плоди олійних рослин» - 156,1%. Варто також відзначити зростання в категорії «зернові культури» - 128,1 %.

Попередній аналіз складових українського експорту до ГР за 2016р. також виявив позитивну динаміку його диверсифікації за окремими товарними позиціями, зокрема, зростання експорту в категорії «залишки і відходи харчової промисловості» (+273,2%), виробів із деревини, що може свідчить про початок загальної тенденції переорієнтації українських виробників з російського ринку на ринок європейських країн.

Упродовж 2016р. у структурі імпорту товарів з Греції до України переважали поставки наступних видів продукції:

-  палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки – $141,3 млн., які становили 60,4% від усього грецького експорту;

-         їстівні плоди та горіхи – $21,4 млн. (9,1%);

-         фармацевтична продукція – $12,7 млн. (5,4%);

-         алюміній та вироби з нього – $7,2 млн. (3,1%);

-         електричні машини - $7,1 млн. (3,0%);

-         тютюн - $4,9 млн. (2,1%);

Незважаючи на скорочення грецького імпорту, у т.ч. в категорії «палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки» (86,6% до попереднього року), його питома вага в структурі грецького експорту в Україну продовжує домінувати.

 

Показники двосторонньої торгівлі послугами

За даними Держкомстату України, у 2016р. торгівля послугами між Україною та Грецією становила 48.4 млн. дол. США.

 

Експорт

Імпорт

Сальдо +/-

Обсяг звітного періоду, тис.дол. США

У % до відповідного періоду попереднього року

Питома вага, у % до загального обсягу країни

Обсяг звітного періоду, тис.дол. США

У % до відповідного періоду попереднього року

Питома вага, у % до загального обсягу країни

ГРЕЦIЯ

27548,0

90,8

100,0

20970,6

86,1

100,0

6577,3

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

46,3

7,4

0,2

38,7

227,0

0,2

7,7

Транспортні послуги

23117,5

87,7

83,9

4008,0

80,1

19,1

19109,5

Послуги, пов’язані з подорожами

2360,7

116,1

8,6

13460,9

90,2

64,2

-11100,3

Послуги зі страхування

96,3

180,1

0,3

47,3

40,4

0,2

49,0

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

67,3

147,0

0,2

463,0

41,2

2,2

-395,7

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

69,32

-

0,25

146,75

77,09

0,70

-77,43

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

801,9

270,9

2,9

733,0

55,2

3,5

68,9

Ділові послуги

880,5

108,4

3,2

1337,8

156,4

6,4

-457,3

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

8,1

298,2

0,0

12,1

110,0

0,1

-4,0

Державні та урядові послуги

100,1

162,1

0,4

723,1

91,8

3,4

-623,0

                 

за даними Держстату України, млн. дол. США

 

У І-му  кварталі 2017 р. торгівля послугами з Грецькою Республікою складалася:

 

Експорт

Імпорт

Сальдо +/-

Обсяг звітного періоду, тис.дол. США

У % до відповідного періоду попереднього року

Питома вага, у % до загального обсягу країни

Обсяг звітного періоду, тис.дол. США

У % до відповідного періоду попереднього року

Питома вага, у % до загального обсягу країни

 

4163,0

68,9

100,0

2692,1

103,6

100,0

1471,0

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

9,5

20,6

0,2

0,6

129,8

0,0

8,9

Транспортні послуги

3159,4

62,2

75,9

1300,5

289,9

48,3

1858,9

Послуги, пов’язані з подорожами

630,0

124,9

15,1

566,6

44,3

21,0

63,4

Послуги зі страхування

166,4

733,2

4,0

6,6

192,4

0,2

159,8

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

5,9

17,8

0,1

106,0

114,3

3,9

-100,2

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

-

-

-

47,4

205,9

1,8

-47,4

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

121,4

64,4

2,9

334,4

181,5

12,4

-212,9

Ділові послуги

57,9

69,7

1,4

182,8

45,6

6,8

-124,8

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

-

-

-

2,6

96,7

0,1

-2,6

Державні та урядові послуги

12,5

78,8

0,3

144,6

89,3

5,4

-132,1

                 

 

Інвестиційне співробітництво: згідно даних Держстату України, станом на 31.12.2016р. інвестиції з Грецької Республіки в Україну склали 118,6 млн. дол. США, зокрема: 

ГРЕЦIЯ

Обсяг інвестицій станом на

01.01.2016

31.12.2016

тис.дол.США

%

тис.дол.США

%

 

 

131 205,3

100,0

118 573,3

100,0

 

сільське, лісове та рибне господарство

A

*

*

*

*

 

 

промисловість

B+C+D+E

3 764,6

2,9

3 486,4

2,9

 

 

переробна промисловість                                                                                                                                  

C

3 764,6

2,9

3 486,4

2,9

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10 - 12

*

*

*

*

 

 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13 - 15

*

*

*

*

 

 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16 - 18

1 220,1

0,9

945,1

0,8

 

 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

*

*

*

*

 

 

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31 - 33

*

*

*

*

 

 

будівництво

F

496,2

0,4

1 220,4

1,0

 

 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

7 757,7

5,9

7 588,3

6,4

 

 

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

911,0

0,7

824,3

0,7

 

 

тимчасове розміщування й організація харчування

I

11,2

0,0

11,8

0,0

 

 

інформація та телекомунікації

J

92,0

0,1

87,0

0,1

 

 

фінансова та страхова діяльність

K

*

*

*

*

 

 

операції з нерухомим майном

L

11 429,5

8,7

11 020,2

9,3

 

 

професійна, наукова та технічна діяльність

M

11,1

0,0

31,7

0,0

 

 

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

593,3

0,5

774,3

0,7

 

 

освіта

P

*

*

*

*

 

 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

*

*

*

*

 

                 

 

 

Червень 2017 року                                                                                                            ПУ в Греції