Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ελληνική Δημοκρατία

Κίεβο 03:01

Ομιλίες και δηλώσεις

Ημερομηνία από να

πρεσβευτής

Επαφές

διεύθυνση:

2, Stephanou Delta Str. - 152 37 Filothei.

τηλέφωνο: (00 30210) 68 00 230
Fax: (00 30210) 68 54 154
δικτυακός τόπος: /greece.mfa.gov.ua