Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ελληνική Δημοκρατία

Κίεβο 15:30

Πρέσβης της Ουκρανίας, συμμετείχε στη διεθνή στρογγυλή τράπεζα «The “Eastern Partnership” Region»

30 Νοεμβρίου 2018, 18:13

Στις 28 Νοεμβρίου 2018 ο κ. Σουτένκο, Πρέσβης της Ουκρανίας, συμμετείχε στη διεθνή στρογγυλή τράπεζα «The “Eastern Partnership” Region – Challenges and Perspectives» («Η Περιφέρεια της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης - Προκλήσεις και Προοπτικές»). Η εκδήλωση διοργανώθηκε από κοινού με τις Πρεσβείες της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας και συμμετείχαν εκπρόσωποι του διαπιστευμένου διπλωματικού σώματος στην Ελλάδα, εμπειρογνωμόνων, φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων και άλλοι.

 Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, συζητήθηκαν οι προοπτικές της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, καθώς και οι επείγουσες προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή.

Під час заходу було обговорено перспективи розвитку «Східного партнерства», а також нагальні безпекові виклики в цьому регіон