Посольство України у Грецькій Республіці

Київ 02:08

Культурно-гуманітарне співробітництво між Україною та Грецією

Культурно-гуманітарне співробітництво між Україною та Грецькою Республікою базується на профільній двосторонній міжурядовій угоді 1996 року про співробітництво у галузі культури, освіти та науки і здійснюється на підставі цієї угоди та чотирирічних програм співробітництва у зазначених сферах, які приймаються на її виконання і спрямовані на забезпечення співпраці у галузях ЗМІ, освіти, науки, вивчення мови, а також підтримки культурних заходів, спорту та молоді. Існуюча договірно-правова база дозволяє плідно і всебічно розвивати і поглиблювати усі напрямки двосторонньої гуманітарної співпраці, зокрема забезпечити широке представлення грецькій громадськості традицій, історії та культурно-мистецьких надбань України.

Суттєвим фактором зміцнення незмінно дружніх відносин між Україною та Грецією є інтенсивні гуманітарні зв’язки та наявність української громади в Греції і грецької діаспори в Україні. В Греції проживає близько 25 тисяч вихідців з України. Українці Греції об’єднуються в національно-культурні товариства «Українсько-грецька думка» (м.Афіни), «Український журавлиний край» (м.Афіни), «Берегиня» (м.Афіни), «Трембіта» (м.Афіни), «Українці Греції» (м.Афіни), «Борисфен» (м.Афіни), «Джерело» (м.Салоніки) . Потужним осередком українства в Греції є церковна громада Святого Миколая у складі греко-католицьких парафіян Собору Пресвятої Трійці в місті Афіни. Успішно працюють в Афінах 3 українські суботні школи та українська недільна катехитична школа. Функціонування цих шкіл базується на великому ентузіазмі громади і щирому бажанні зберегти і передати прийдешнім поколінням мову, культуру і традиції українського народу.

Вагоме значення для поглиблення дружніх відносин між Україною та Грецією та у справі сприяння збереженню національної самобутності та етнічної ідентичності українців, які проживають в Греції, мало відкриття у 2010 році в парку «Гуді» муніципалітету Зографу грецької столиці, а також у 2014 році на площі Грецько-Української дружби муніципалітету Мандра-Ідилія пам’ятників національному генію українсього народу, поету, літератору, філософу Тарасу Шевченку, що були споруджені коштом українських та грецьких меценатів.

На освітньому напрямі активно реалізується потенціал українсько-грецького співробітництва в галузі вищої освіти. На сьогодні укладено та виконується понад 20 прямих угод про співробітництво між ВНЗ України та Греції. Багаторічна співпраця об’єднує Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний авіаційний університет, Київський національний торговельно-економічний університет, Харківський національний університет імені В.Каразіна, Харківський політехнічний університет, Харківську національну юридичну академію, Одеський національний морський університет, Тернопільську академію народного господарства, Маріупольський державний університет з грецькими державними університетами мм. Афін, Салонік, Патри та Яніни. 

Важливим етапом розвитку культурно-гуманітарного співробітництва України та Греції стало започаткування у 2008 році роботи у м. Афіни Культурно-інформаційного центру у складі Посольства України в Грецькій Республіці (КІЦ). Центр має окреме приміщення за тією ж, що й Посольство адресою, що у повній мірі відповідає потребам і завданням його функціонування, та здійснює активну роботу з широкого представлення багатогранного культурного надбання України на теренах Греції. За час свого існування КІЦ реалізував понад 100 різноманітних культурологічних заходів (виставки, концерти, презентації тощо).