Оформлення ПМП
Опубліковано 27 вересня 2022 року о 13:36

Оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном (ПМП). Загальна інформація


Якщо Ви отримали від компетентних органів Греції дозвіл на проживання (необов'язково необмежений) і вирішили залишитись у Греції, Ви можете також отримати дозвіл від компетентних органів України на залишення на постійне проживання за кордоном (ПМП) та отримати у такий спосіб статус нерезидента України. Оформлення ПМП є також обов'язковою передумовою для подальшого виходу з громадянства України (на виконання вимог ст. 18 Закону України "Про громадянство України").

Дозвіл на ПМП може бути оформлений також в Україні – за місцем останньої реєстрації, згідно з позначкою у паспорті громадянина України - через органи Державної міграційної служби України (термін прийняття рішення у разі подання клопотання про виїзд на ПМП за кордон безпосередньо до органів ДМС на території України – до 90 днів).

Процедура прийняття, розгляду, оформлення і проходження в дипломатичних представництвах або консульських установах України за кордоном клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном регулюється Порядком розгляду в дипломатичних представництвах або консульських установах України за кордоном клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим Наказом Міністра закордонних справ України від 22.12.2017  № 573. та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 січня 2018 р. за № 77/31529 (набуття чинності 13.03.2018 року).

Підтвердженням оформленого дозволу про залишення/виїзд на постійне проживання за кордон з боку органів України є наявність у паспорті громадянина України для виїзду за кордон відмітки  „Постійне проживання”.  Відсутність такої відмітки означає, що Ви не ще оформили дозволу на залишення/виїзд на ПМП з боку України та де-юре вважаєтесь таким, що постійно проживає в Україні. 


Оригінали яких документів залишаються в Посольстві

В Посольстві залишаються наступні оригінальні документи:

 • заява щодо оформлення ПМП

 • нотаріально засвідчена заява про згоду дитини віком від 14 до 16 років на оформлення документів для залишення на ПМП

 • нотаріально засвідчена згода законних представників особи, яка не досягла 16-річного віку, або одного з них, який залишається в Україні

 • документ, що підтверджує сплату консульського збору (заявнику може бути надана копія) - долучається до матеріалів справи)

Усі інші документи повертаються заявнику (законному представнику), включно з паспортом громадянина України та паспортом громадянина України для виїзду за кордон.

 

Скільки триває розгляд справи по ПМП

Прийняття рішення за клопотанням про оформлення ПМП відбувається після надходження результатів перевірок у причетних органах. Строк перевірок - від 2-х до 4-х місяців:

 • за умови, якщо повідомлена заявником інформація не призвела до необхідності проведення додаткових перевірок Державною міграційною службою та Службою безпеки України, інформація про прийняте рішення доводиться до відома заявника у термін до 60 днів;

 • якщо повідомлена інформація потребувала додаткових перевірок, загальний термін розгляду клопотання може бути продовжено до 120 днів.

Після отримання повідомлення щодо задоволення клопотання про ПМП

Питання зняття з реєстрації місця проживання на території України не належать до сфери компетенції дипломатичних установ України

Виняткові повноваження у цій сфері належать органам реєстрації місця проживання (пошукова форма на сторінці ДМС)

Питання реєстрації місця проживання (зокрема, зняття з реєстрації) регламентовані Правилами реєстрації місця проживання

Зверніть увагу, що для зняття з реєстрації місця проживання слід мати чинний паспорт громадянина України (або ID-картку). Передумовою для зняття з реєстрації для осіб, які перебувають на військовому обліку, є зняття з нього у зв'язку з вибуттям на постійне проживання до Греції (на виконання позитивного рішення Посольства). Для зняття з військового обліку військкомати найчастіше вимагають особистої присутності, що унеможливлює виконання цього пункту за нотаріальним дорученням.

Отримавши повідомлення про позитивне рішення слід виконати формальності для завершення справи.

Підстави для відмови у задоволенні клопотання про ПМП

Витяг зі статті 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України". Право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли:

1) він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення терміну, встановленого статтею 12 цього Закону;

....

3) стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;

4) він засуджений за вчинення кримінального правопорушення - до відбуття покарання або звільнення від покарання;

5) він ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов’язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів;

....

9) він перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції - до припинення нагляду.

Якщо ПМП оформлюється для особи, яка не досягла 16 років, законний представник (як правило, один з батьків) подає до Посольства щодо неї такі документи (дитина у віці з 14 до 16 років повинна також бути присутня особисто для підписання нотаріальної згоди щодо оформлення ПМП):

1. Заповнена та підписана законним представником заява;

у випадку, коли законний представник подає заяву і щодо себе, то окрема заява на неповнолітню дитину до 16 років не подається; натомість дані такої дитини вносяться до графи 14 заяви законного представника;

дата та підпис вносяться до заяви безпосередньо під час звернення до Посольства;

на відведене для цього місце у заяві слід вклеїти актуальну кольорову фотокартку паспортного формату (35 х 45 мм)

у випадку, коли законний представник подає заяву і щодо себе (тобто дані дитини внесені до його заяви у графу 14), вклеюється лише фото законного представника; фото дитини вноситься до анкети лише у випадку оформлення ПМП окремо від батьків (законних представників)

якщо батьки (законні представники) оформлюють ПМП лише для дитини/дітей, заява про оформлення ПМП подається на кожну дитину окремо. Консульський збір при цьому справляється за розгляд кожної заяви

2. Свідоцтво про народження особи, яка не досягла 16-річного віку, та його копія;

у разі іноземного походження документа його слід попередньо засвідчити штампом апостиль (більше інформації тут: Апостиль та переклад  та зробити в уповноваженого перекладача переклад українською мовою

3. Довідка про реєстрацію особи громадянином України за народженням та її копія

лише для осіб, які народилися за кордоном після 01.03.2001 року

якщо такої довідки не оформлювалося, її слід оформити перед подачею заяви щодо ПМП.

4. Чинний паспортний документ, що посвідчує особу законного представника, та його копія (лише першої сторінки);

5. Документи про зареєстроване місце проживання Греції  на території консульського округу Посольства :

довідку про місце проживання в Греції (та одну копію; засвідчувати апостилем та перекладати ці документи НЕ ПОТРІБНО), видані не раніше, ніж за 30 днів до подання документів.

а також про дозвіл на проживання в Греції, виданий грецькими компетентними органами і його копію (вклеєний у закордонний паспорт або у форматі пластикової картки, 👉засвідчувати апостилем та перекладати цей документ не потрібно)


якщо дитина не має дозволу на проживання, оскільки також є громадянином Греції/ЄС, слід додати копію першої сторінки її паспорта;

6. Документи, що підтверджують повноваження законного представника, та їхні копії:

у разі іноземного походження документа його слід попередньо засвідчити штампом апостиль та зробити у уповноваженого перекладача переклад українською мовою

повноваження одного з батьків дитини підтверджуються свідоцтвом про народження такої дитини

у разі розбіжності прізвища має простежуватися чіткий зв'язок між прізвищем заявника у свідоцтві про народження дитини (А) (іншим документом, що підтверджує повноваження законного представника) через усі шлюби заявника (B)/ розірвання шлюбів (C) та документи про зміну імені (D) до нинішнього паспортного документа заявника (E): А - В, В - С, С - D, D - E. Ці документи у разі складення за межами України також подаються засвідчені апостилем/легалізовані та разом з копіями виконаного уповноваженим перекладачем перекладу українською мовою

7. Щодо другого з батьків (законних представників або одного з них), який залишається в Україні, подається один з таких документів:

нотаріально засвідчена згода другого з батьків (законних представників або одного з них), який залишається в Україні, про залишення на постійне проживання за кордоном особи, яка не досягла 16-річного віку (бланк),

свідоцтво про смерть, та його копія,

рішення суду про позбавлення батьківських прав, та його копія,

рішення суду про визнання особи обмежено дієздатною, або недієздатною, та його копія,

рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою, та його копія,

рішення суду про оголошення її померлою та копії таких документів,

рішення суду, яке дає право на виїзд дитини на постійне проживання за кордон, та його копія.

копія чинного паспортного документа законного представника або свідоцтва про народження дитини, яким підтверджується, що інший законний представник є іноземцем або особою без громадянства (оскільки у разі, якщо інший законний представник є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується документально, його згода не вимагається); 👉копію паспорта у такому випадку можна не засвідчувати апостилем та не перекладати

при цьому слід мати на увазі, що наявність у другого з батьків (законного представника) крім громадянства України, також громадянства іншої країни не може розглядатися як виконання вимог даного підпункту, оскільки у правовідносинах зі своїми громадянами Україна визнає за ними лише громадянство України

копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон другого з батьків (законного представника) з відміткою "Постійне проживання"  (оскільки у разі, якщо інший законний представник є громадянином України, який згідно з чинним законодавством України вважається таким, що постійно проживає за кордоном, що підтверджується документально, його згода не вимагається).

8. Нотаріально засвідчена заява про згоду дитини віком від 14 до 16 років на оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном ,

за засвідчення цієї заяви у Посольстві стягується консульський збір у сумі 18 євро

для засвідчення заяви у дитини має бути чинний паспорт громадянина України для виїзду за кордон; якщо паспорта немає, його слід оформити до порушення клопотання щодо залишення на ПМП

9. Для особи віком від 14 до 16 років - паспорт громадянина України для виїзду за кордон, та копія усіх його сторінок з будь-якими відмітками (для особи віком до 14 років - за наявності).

при цьому слід мати на увазі, що на момент завершення формальностей по справі ПМП (тобто вже після прийняття рішення та зняття з реєстрації на території України) кожна зазначена у рішенні Посольства особа незалежно від віку повинна мати паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Оскільки оформлення закордонного паспорта у Посольстві здійснюється у строк до 90 днів, у разі відсутності у неповнолітніх дітей заявника закордонних паспортів доцільно оформити ці документи до подання клопотання щодо оформлення ПМП, щоб необхідність оформлення закордонних паспортів після прийнятого рішення не призвела до його скасування через перевищення терміну у 180 днів, встановленого для завершення формальностей по справі

 10. Копія паспорта громадянина України (за наявності)

при цьому слід мати на увазі, що для завершення формальностей у справі ПМП (після прийняття позитивного рішення) Порядком відводиться лише 6 місяців. При цьому ті заявники, яким виповнилося 14 років, та які одночасно повідомили про відсутність у них національного (внутрішнього) паспорта на момент порушення клопотання, для виконання цих формальностей повинні будуть в обов'язковому порядку попередньо оформити такий паспорт. Тому задля уникнення випадків недотримання термінів виконання формальностей та скасування Посольством прийнятих рішень (що призведе до необхідності повторного оформлення ПМП) наполегливо радимо усім заявниками старше 14 років у випадку відсутності національного паспорта подбати про його оформлення заздалегідь - до порушення клопотання щодо оформлення ПМП

копії чистих сторінок паспорта подавати не потрібно

11. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності; докладніше: wiki)

12. Заява про ознайомлення заявника з умовами оформлення ПМП дата та підпис вносяться до заяви безпосередньо під час звернення до Генконсульства

13. Консульський збір складає 185 євро.

консульський збір краще сплатити безпосередньо під час прийому (в приміщенні Посольства є банкомат).

14. Три марковані конверти звичайного розміру з написаною Вашою зворотною адресою у якості отримувача у нижньому правому куті конверта.


З 16-річного віку для оформлення документів щодо залишення на ПМП до Посольства особисто подаються такі документи (якщо ПМП оформлюється разом з дітьми до 16 років, слід також подати документи, наведені у розділі ІІ, пункти 2-10):

1.Заповнена, але непідписана заява.

Увага:

на відведене для цього місце у заяві слід вклеїти актуальну кольорову фотокартку паспортного формату (35 х 45 мм)

дата та підпис вносяться до заяви безпосередньо під час звернення до Посольства.

2. Чинний паспорт громадянина України для виїзду за кордон та одна копія усіх його сторінок, які містять будь-які відмітки.

Увага:

у т.ч. вже нечинні візові документи та штампи про перетин кордону (копії чистих сторінок подавати не потрібно);

анульовані закордонні паспорти та їхні копії надавати не потрібно.

3. Чинний паспорт громадянина України у вигляді книжечки або ID-картки  та його копія (у випадку якщо паспорт/ID-картка оформлювалися).

Увага! Слід мати на увазі, що для завершення формальностей у справі ПМП (після прийняття позитивного рішення) Порядком відводиться лише 6 місяців. При цьому ті заявники, яким вже виповнилося 14 років, та які одночасно повідомили про відсутність у них національного (внутрішнього) паспорта на момент порушення клопотання, для виконання цих формальностей повинні будуть в обов'язковому порядку попередньо оформити такий паспорт.Тому задля уникнення випадків недотримання термінів виконання формальностей та скасування Генконсульством прийнятих рішень (що призведе до необхідності повторного оформлення ПМП) наполегливо радимо усім заявниками старше 14 років у випадку відсутності національного паспорта подбати про його оформлення заздалегідь - до порушення клопотання щодо оформлення ПМП.

Увага:

недійсним вважається паспорт, до якого не внесено фактично змінені персональні дані (наприклад, у паспорті зазначене дівоче прізвище, попри актуальне змінене прізвище в наслідок укладення шлюбу), не внесено фото по досягненні 25-ти або 45-ти років, або строк дії паспорта закінчився (у випадку наявності паспорта у форматі ID-картки; паспорт у форматі книжечки строку дії не має)

подаються лише сторінки з відмітками (копії чистих сторінок паспорта подавати не потрібно)

4. Документи про зареєстроване місце проживання Греції  на території консульського округу Посольства ________________ :

довідку про місце проживання в Греції (та одну копію; засвідчувати апостилем та перекладати ці документи НЕ ПОТРІБНО), видані не раніше, ніж за 30 днів до подання документів.

а також про дозвіл на проживання в Греції, виданий грецькими компетентними органами і його копію (вклеєний у закордонний паспорт або у форматі пластикової картки, 👉засвідчувати апостилем та перекладати цей документ не потрібно)

5. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та одна її копія (якщо номер присвоювався; докладніше: wiki);

6. Довідка про реєстрацію особи громадянином України за народженням (для дітей, народжений після 1 березня 2001 року) та її копія.

Увага!

лише для осіб, які народилися за кордоном після 01.03.2001 року (в обов'язковому порядку)

якщо такої довідки не оформлювалося, її слід оформити  перед подачею заяви щодо ПМП

7. Заява про ознайомлення з умовами оформлення ПМП (бланк потрібно завантажити ).

Увага! Дата та підпис вносяться до заяви безпосередньо під час звернення до Посольства.

8. Консульський збір у сумі 185 євро (сплачується на місці через банкомат - лише готівка);

9. Три марковані конверти звичайного розміру (Din Lang 22cm x 11cm) з написаною Вашою зворотною адресою у якості отримувача у нижньому правому куті конверта.


Якщо ПМП оформлюється разом з дітьми до 16 років, слід подати також документи, зазначені у розділі ІІ, пункти 2 - 10.

Щодо чинного порядку оформлення залишення на ПМП за кордоном:

Рішення, прийняті за клопотаннями, які були порушені ПІСЛЯ 15 березня 2018 року мають обмежений строк дії - 6 місяців!

Строк для виконання формальностей за прийнятим рішенням обчислюється від дати реєстрації повідомлення (зокрема, з поміткою "ПОВТОРНО"), а не від дати прийняття рішення

Якщо протягом шести місяців від дати реєстрації повідомлення про прийняте рішення до Посольства не буде надано документів, що підтверджують завершення заявником  формальностей на території України, рішення буде скасовано. Консульський збір при цьому не повертається. А для оформлення ПМП доведеться вдруге особисто подавати усі вищенаведені документи та повторно сплачувати консульський збір

Щодо рішень, прийнятих за клопотаннями, які порушувалися за попереднім Порядком (клопотання подавалося до 15.03.2018 року):

Рішення, які були прийняті  за клопотаннями, порушеними ДО 15 березня 2018 року, мають необмежений термін дії.

Завершення формальностей за такими рішеннями відбувається за старим Порядком оформлення залишення на ПМП.

Завершення формальностей за рішеннями про ПМП, які було прийнято за клопотаннями, порушеними до 13 березня 2018 року


Зняття з реєстрації та внесення відміток до паспорта громадянина України органами Державної міграційної служби

Після отримання письмового / усного повідомлення Посольства про задоволення Вашого клопотання слід:

1. Знятися з реєстраційного обліку за останнім місцем проживання в Україні (через органи сільської, селищної або міської ради) і отримати відповідний підтверджуючий документ/штамп відповідно до пп. 26-27 Правил реєстрації місця проживання (дитина, яка була зареєстрована в Україні, також повинна бути знята з реєстраційного обліку; з 14 років - лише за її письмовою згодою). Пошук діючих органів реєстрації: http://bit.ly/REESTRORG

2. Звернутися  до територіального органу Державної міграційної служби України за останнім місцем проживання в Україні (тобто через відповідне обласне управління ДМС; дивіться вичерпний перелік http://bit.ly/Ter-DMSU ) та отримати у внутрішній паспорт громадянина України штамп "Оформлено виїзд на постійне проживання" (якщо дитині виповнилося 14 років, але її не документовано паспортом, слід надати довідку про неотримання нею внутрішнього паспорта). При цьому слід звернути увагу, що внутрішній паспорт (тобто паспорт громадянина України) не дозволяється пересилати у міжнародних відправленнях згідно з положеннями абзацу 4 п. 37 Правил надання поштового зв'язку, затверджених постановою КМУ від 5 березня 2009 р. № 270. Відтак, у разі неможливості особистого звернення до органів ДМС України паспорт можна передати за кордон лише з третьою особою.

У разі неможливості особистого звернення до органів ДМС для завершення вищезгаданих формальностей можна уповноважити для цього будь-яку третю особу (рідні, знайомі, адвокати чи нотаріуси). Діти від 14 років також мають давати окреме аналогічне доручення. Разом з дорученням довіреній особі слід надіслати: національний паспорт (так званий "внутрішній" паспорт), засвідчену Посольством копію рішення про задоволення Вашого клопотання ПМП разом з повідомленням, до якого воно додавалося. При цьому слід звернути увагу, що паспорт громадянина України не дозволяється пересилати з України у вигляді поштового відправлення. Інакше його буде вилучено при перетині митного кордону України органами контролю. Натомість після завершення формальностей довіреною особою паспорт до Греції можна передати лише з третьою особою або кур’єрською службою.

3. Зареєструватися на прийом  у Посольстві України в Греції (https://online.mfa.gov.ua/application)  для отримання консульської дії "Постійний консульський облік (ПКО)".

4. Надати Посольству в обраний Вами під час реєстрації день та час зазначені у пп.1-2 довідку та внутрішній паспорт зі штампом, а також необхідні документи/формуляри для проставлення штампа «Постійне проживання» та постановки на Постійний КО .

III. Внесення до закордонного паспорта штампа "Постійне проживання" та прийняття на постійний консульський облік внаслідок завершення усіх формальностей у справі ПМП

  Для завершення останніх формальностей у справі оформлення ПМП слід надати до Посольства:

- зазначені пп.  1) -3)  розділу II. довідку/штамп про зняття з реєстрації та паспорт з внесеним ДМС штампом "Оформлено виїзд на постійне проживання" (пункт 5.3 Порядку);

- інші документи, необхідні для прийняття на Постійний КО  (зверніть увагу на параметри необхідної фотокартки!).


Інформація нижче стосується лише тих заявників, хто оформив виїзд/залишення на ПМП за кордоном до листопада-грудня 2016 року, та у яких було вилучено національний ("внутрішній") паспорт громадянина України згідно з правилами, які діяли на той момент.

Однією з умов для оформлення дозволу про виїзд на постійне місце проживання за кордон було повернення до органу Державної міграційної служби паспорта громадянина України, після чого до паспорта громадянина України для виїзду за кордон вносилася відмітка “Постійне проживання”. Проте, під час перебування на території України нерідко виникають ситуації, за яких у даної категорії осіб наполегливо просять надати “внутрішній паспорт ” для вчинення нотаріальної дії, відкриття рахунку або реєстрації шлюбу тощо.

У цьому зв’язку інформуємо, що Департамент консульської служби МЗС України звернувся до Міністерства юстиції України щодо надання роз’яснень стосовно питання реалізації своїх прав громадянами України, які згідно з чинними до 2016 року правилами внаслідок оформлення залишення на ПМП здали свій "внутрішній" паспорт до органів ДМС України, під час їхнього тимчасового перебування на території України.

Згідно з роз’ясненнями Міністерства юстиції України, відповідно до абзацу другого статті 2 Закону України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”, пункту 2 Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 23 лютого 2007 року № 719-У, та пункту 1 Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 року № 231 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 380), паспорт громадянина України для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу і підтверджує громадянство України особи, на яку він оформлений, та дає право цій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Згідно з абзацом другим статті 1 Закону України “Про громадянство України” громадянство України – це правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках.

Тобто, доки особа перебуває у громадянстві України на неї поширюються суверенні права держави і забезпечується захист її прав і законних інтересів як всередині країни, так і за її межами. Громадянство виступає як своєрідний загальний, тривалий, стійкий зв’язок, необмежений територіально-просторовими сферами України, як гарант (необхідна умова) забезпечення особі активної і вирішальної участі в управлінні справами суспільства і держави

Частинами першою та другою статті 24 Конституції України, встановлено що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Основи правового регулювання договірних відносин у сфері функціонування банківських рахунків викладено у главі 72 Цивільного кодексу України. Сутність договору банківського рахунка полягає у тому, що банк зобов’язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові, кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком (частина перша статті 1066 Цивільного кодексу України).

Основним документом, який регулює процедуру відкриття банківських рахунків, є Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493) (далі – Інструкція).

Відповідно до пункту 2.1 Інструкції банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Тому першим етапом відкриття рахунка є ідентифікація клієнтів, які відкривають рахунки, а також осіб, уповноважених діяти від їх імені.

Зокрема, підставою для ідентифікації клієнта – громадянина України, який постійно проживає за кордоном, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон. При цьому, ідентифікація клієнта банку, що відкриває рахунок, не є обов’язковою, якщо клієнт вже має рахунки в цьому банку і був раніше ідентифікований відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (пункти 2.2 та 2.7 Інструкції).

Отже, чинним законодавством України передбачена можливість відкриття банківського рахунку особами, які виїхали на постійне місце проживання за кордоном, під час їх тимчасового перебування на території України за наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Порядок правового регулювання діяльності нотаріату в України визначено Законом України “Про нотаріат” та Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 року № 20/5 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 березня 2004 року за № 283/8882) (далі – Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України).

Так, зокрема, відповідно до частин другої, третьої статті 43 Закону України “Про нотаріат” та абзаців першого, другого пункту 13 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України при вчиненні нотаріальної дії нотаріуси встановлюють особу учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

Встановлення особи здійснюється за паспортом або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, посвідчення інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи). Посвідчення водія, особи моряка, інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть бути використані громадянином України для встановлення його особи під час укладення правочинів.

Таким чином, учинення нотаріальної дії передбачає нотаріальне посвідчення, процедура якого включає можливість встановлення особи, зокрема, за паспортом громадянина України для виїзду за кордон.

Що ж стосується можливості державної реєстрації актів цивільного стану громадянами України, які постійно проживають за кордоном, повідомляємо таке.

Правові та організаційні засади державної реєстрації актів цивільного стану регулюються Законом України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” (далі – Закон) та Правилами реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Мін’юсту від 22 листопада 2007 року № 1154/5) (далі – Наказ).

Для державної реєстрації актів цивільного стану подається паспорт або паспортний документ заявника та документи, які підтверджують факти, що підлягають державній реєстрації (частина четверта статті 9 Закону).

Слід зазначити, що Закон не містить визначення терміну “паспортний документ”. Натомість, визначення зазначеного терміну міститься у пункті 12 статті 1 Закону України “Про прикордонний контроль”, відповідно до якого паспортний документ – це виданий уповноваженими державними органами України чи іншої держави або статутними організаціями ООН документ, що підтверджує громадянство, посвідчує особу пред’явника, дає право на в’їзд або виїзд з держави і визнаний Україною.

Одним з таких документів, який підтверджує громадянство України, як вже зазначалось, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон (пункт 3 частини першої статті 5 Закону України “Про громадянство України”).

Враховуючи викладене, відсутність паспорта громадянина України у громадян України, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, не є підставою для відмови їм у державній реєстрації актів цивільного стану на території України, окрім державної реєстрації зміни імені та розірвання шлюбу. Це зумовлено тим, що відповідно до абзацу другого частини третьої статті 6 Закону державна реєстрація зміни імені та розірвання шлюбу щодо громадян України, які постійно проживають за кордоном, проводиться лише дипломатичними представництвами і консульськими установами України, тобто за місцем проживання зазначеної категорії осіб.

Проведений аналіз чинних нормативно-правових актів, дозволяє дійти висновку про відсутність обмежень для громадян України, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, зокрема, що стосується можливості відкриття ними рахунків в банках, учиненні правочинів у нотаріальних конторах, а також державної реєстрації актів цивільного стану під час їх тимчасового перебування на території України.

Завершення формальностей 

Після виконання рекомендацій, наведених у повідомленні Посольства, з яким Ви отримали копію позитивного рішення, слід буде надати підтвердні документи, а також документи щодо прийняття на постійний консульський облік (ця інформація також міститься у розділі ІІ на звороті повідомлення).

Слід буде виконати наступні дії:

Зареєструватися на прийом  у Посольстві України в Греції для отримання консульської дії  ПМП - завершення формальностей у справі (крок 2).

Надати Посольству в обраний Вами під час реєстрації день та час документи, що підтверджують зняття з реєстрації,

Надати документи для прийняття на постійний консульський облік (дивись розділ Постійний консульський облік)


Увага! Щодо чинного порядку оформлення залишення на ПМП за кордоном:

Рішення, прийняті за клопотаннями, які були порушені ПІСЛЯ 15 березня 2018 року мають обмежений строк дії - 6 місяців!

Строк для виконання формальностей за прийнятим рішенням обчислюється від дати реєстрації повідомлення (зокрема, з поміткою "ПОВТОРНО"), а не від дати прийняття рішення

Якщо протягом шести місяців від дати реєстрації повідомлення про прийняте рішення до Посольства не буде надано документів, що підтверджують завершення заявником  формальностей на території України, рішення буде скасовано. Консульський збір при цьому не повертається. А для оформлення ПМП доведеться вдруге особисто подавати усі вищенаведені документи та повторно сплачувати консульський збір


Щодо рішень, прийнятих за клопотаннями, які порушувалися за попереднім Порядком (клопотання подавалося до 15.03.2018 року):

Рішення, які були прийняті  за клопотаннями, порушеними ДО 15 березня 2018 року, мають необмежений термін дії. Формальності за такими рішеннями виконуються згідно з порядком, який діяв на момент порушення клопотання (дивіться роз'яснення у розкривних пунктах нижче).

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux