Двостороннє торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво
Опубліковано 31 березня 2021 року о 02:05

За даними Державної служби статистики України, товарообіг з Грецією за 2020 рік склав 495,7 млн.дол.США. Світова пандемія негативно відобразилася на показниках товарообігу у 2020 році, продемонструвавши зменшення на 19%.

Експорт української продукції до Греції за цей період становив 178,8 млн.дол.США (знизився на 34,8%); імпорт продукції з Греції склав 316,9 млн.дол.США (збільшився на 1,7%). Сальдо негативне для України і становить -138,1 млн.дол.США.

Експорт послуг за аналогічний період склав 11,9 млн.дол.США (впав на 51,9%). Імпорт послуг до України – 10,5 млн.дол.США (впав на 72,9%). Сальдо позитивне для України і становить  1,4 млн.дол.США.

Основу українського експорту товарів до Греції у зазначений період складали: насіння і плоди олійних рослин (24,5%); чорні метали (21,6%), зернові культури (10,1%); нафта і продукти перегонки (5,6%); їстівні плоди та горіхи (5,3%); скло і вироби із скла (5,6%); жири та олії тваринного або рослинного походження (5,1%); продукти неорганічної хімії (4,2%); деревина та вироби з деревини (3,5%).

В структурі імпорту грецьких товарів до України за аналогічний період: палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки; їстівні плоди та горіхи; засоби наземного транспорту, крім залізничного; фармацевтична продукція; добрива, мідь та вироби з неї.

Інвестиції з Греції до України за 9 місяців 2020 року становили 35,9 млн.дол.США (за інформацією НБУ).

Веб-сайти, які містять інформацію про тендери: 

http://www.promitheus.gov.gr, http://www.eprocurement.gov.gr

Тендерні оголошення також публікуються на порталі Електронних щоденних тендерів (Tenders Electronic Daily (http://ted.europa.eu), який є електронною версією Додатку до Офіційного вісника Європейського Союзу і є централізованим офіційним джерелом інформації щодо державних закупівель у Європейському Союзі, Європейській економічній зоні та поза нею.

Після майже десяти років жорстких заходів та реформ у рамках трьох програм фінансової допомоги Греція досягла значного прогресу у 2019 році у поверненні до нормальної економічної ситуації, продемонструвавши зростання на 1,9%. Однак основні проблеми залишаються, враховуючи нові виклики, пов’язані із світовою пандемією COVID-19.

У попередні роки занепокоєння щодо економічної та політичної стабільності в Греції по суті заморозило більшість нових інвестицій і змусило деяких інвесторів зменшити чи повністю вийти з грецького ринку, але успіх у приватизації грецьких регіональних аеропортів, інвестиції в туристичний сектор та будівництво Трансадріатичного трубопроводу продемонстрували можливості, які існували в Греції навіть у розпал економічної кризи.

Відповідно до звіту Грецької статистичної агенції ELSTAT ВВП країни у 2020 році скоротився на 8,2% до $168,5 млрд євро з $183,6 млрд (у 2019 році).

Негативний вплив на грецьку економіку є тимчасовим, але значним, оскільки пандемія вплинула на туризм, а також  виробництво та зайнятість. За оцінками експертів відновлення економічної активності відбудеться у 2021 році з очікуваним ростом ВВП до 5,1% .

За прогнозами експертів, державний борг країни у 2020 році - 337 млрд. євро або 197,4% ВВП країни. Згідно з проєктом бюджету у 2021 році цей показник зменшиться до 184,7%. Прогнозується також збільшення безробіття до 18,6%. Національний борг та рівень безробіття в Греції як і раніше є найвищими в єврозоні.

Згідно з останніми даними Грецького статистичного управління ELSTAT, загальна вартість експорту у 2020 році склала 30 705,3 млн. євро (зменшився на 9,3%). Найбільшу частку експорту у 2020 році займали: паливо (21,9%), харчові продукти (17,3%), хімікати (16,4%) та промислові товари (15,9%).

Вартість імпорту за аналогічний період склала 48 621,7 млн. євро (продемонструвала зменшення на 12,9%). Найбільшу частку імпорту у 2020 році займають хімікати (приблизно 20,4% імпорту), транспортні матеріали та машини (20,1%), а також паливо (19,9%).

Експорт до ЄС протягом 2020 року склав 57,5%, що демонструє його особливу вагу в грецькій експортній торгівлі. Динамічне збільшення грецького експорту у 2020 році відбулося у таких країнах: Франція, Лівія, Польща, Австрія.

Серед основних торгових партнерів Греції: Італія (10,6%), Німеччина (7,8%), Кіпр (6,4%), Франція (5,8%), Болгарія (5,0%), Туреччина (4,4%), Велика Британія (3,8%), Іспанія (3,7%).

ЄС також є важливим імпортним торговим партнером Греції, частка якого становить приблизно 57%.

Основні країни імпорту: Німеччина (12,4%),  Італія (9,0%), Китай (7,7%), Нідерланди (6,3%), Росія (6,0%), Франція (4,4%), Ірак (4,1%), Ірландія (3,6%).

Загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарними операціями (імпорт + експорт) Греції склав 79 327,1 млн. євро у 2020 році. Експорт товарів нижчий, ніж імпорт, проте значна частина торгового дефіциту (який зменшився на 18,5% у 2020 році) охоплюється, головним чином, експортом таких послуг, як доставка, туризм, фінансові послуги тощо.
За даними Державної служби статистики України, товарообіг з Грецією за січень – грудень 2020 року склав 495,7 млн.дол.США. Світова пандемія негативно відобразилася на показниках товарообігу у 2020 році, продемонструвавши зменшення на 19%. 

Експорт української продукції до Греції за цей період становив 178,8 млн.дол.США (знизився на 34,8%); імпорт продукції з Греції склав 316,9 млн.дол.США (збільшився на 1,7%). Сальдо негативне для України і становить -138,1 млн.дол.США.

Експорт послуг за аналогічний період склав 11,9 млн.дол.США (впав на 51,9%). Імпорт послуг до України – 10,5 млн.дол.США (впав на 72,9%). Сальдо позитивне для України і становить  1,4 млн.дол.США.

Основу українського експорту товарів до Греції у зазначений період складали: насіння і плоди олійних рослин (24,5%); чорні метали (21,6%), зернові культури (10,1%); нафта і продукти перегонки (5,6%); їстівні плоди та горіхи (5,3%); скло і вироби із скла (5,6%); жири та олії тваринного або рослинного походження (5,1%); продукти неорганічної хімії (4,2%); деревина та вироби з деревини (3,5%).

В структурі імпорту грецьких товарів до України за аналогічний період: палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки; їстівні плоди та горіхи; засоби наземного транспорту, крім залізничного; фармацевтична продукція; добрива, мідь та вироби з неї.

В структурі експорту послуг переважали транспортні послуги, державні та урядові та послуги, пов’язані з подорожами; в імпорті – послуги, пов’язані з подорожами, ділові, державні та урядові послуги.

Інвестиції з Греції до України за 9 місяців 2020 року становили 35,9 млн.дол.США (за інформацією НБУ).

 Греція з 1981 р. є країною-членом ЄС, на неї поширюються норми і правила Митного союзу ЄС. Відтак, при імпорті товарів на територію Греції митні процедури здійснюються відповідно до Митного кодексу ЄС та Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (ПВЗВТ).

При цьому, слід зазначити, що ЄК створено інтернет-ресурс – службу підтримки експорту «Trade Helpdesk» (https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/), яка містить актуальну інформацію щодо умов торгівлі з ЄС, зокрема, стосовно діючих мит, статистичних даних, інших специфічних вимог до продукції, що експортується в ЄС у т.ч. із України.

Як дізнатися ставку мита ЄС для свого товару?

Актуальна інформація щодо ставки мита ЄС для українських товарів доступна у режимі онлайн на інтернет-ресурсі Європейської комісії Trade Helpdesk. Інструкція із користування цим сайтом доступна за посиланням:  https://epo.org.ua/.

СЕ маркування - Європейський сертифікат

Знак CE (з фр. Conformité Européenne - європейська відповідність) вказує на відповідність товарів вимогам директив ЄС, які встановлюють загальні вимоги і правила підтвердження відповідності для деяких груп продукції. СЄ маркування обов'язкове для всіх товарів, які надходять на європейський ринок, що потрапляють під директиви ЄС.

Сертифікація CE обов’язкове більш ніж для 30 видів товарів і послуг і здійснюється відповідно з 5000 розробленими гармонізованими стандартами, даний список постійно розширюється.

Обов’язкова сертифікація СЕ поширюється на наступні групи товарів:

– будівельні матеріали;

– засоби індивідуального захисту;

– ліфти і підйомні механізми;

– медичне обладнання;

– електрообладнання;

– дитячі іграшки;

– виробниче обладнання;

– вимірювальні прилади.

Більш детальна інформація міститься за посиланням: https://helpdesk.epo.org.ua/rozdil/markuvannya-znakom-ce


Закон про державні закупівлі та контракти (L.4412/2016) передбачає обов'язкове використання електронної платформи (Національної електронної системи державних закупівель) державними органами на всіх етапах процесу замовлень і закупівель з оціночною вартістю понад 60 000 євро без урахування ПДВ.

У грецьких державних тендерах можуть брати участь юридичні та фізичні особи. Підготовка необхідної документації іноземного учасника повинна починатися відразу ж після публікації тендерного повідомлення, для того щоб мати необхідний час для збору, перекладу на грецьку мову і подання в установленому порядку всіх документів.

Державні тендери поділяються на два етапи надання документів учасниками: подання технічної і фінансової пропозицій та відповідних підтверджуючих документів. На першому етапі учасники повинні подати свої технічні та фінансові заявки в електронному вигляді. Після того, як вони будуть відібрані як претенденти на отримання замовлення, державний орган запитує у них подачу підтверджуючих документів в електронному вигляді. У першу чергу відкривається технічна пропозиція учасника і тільки після того, як державний орган вважає, що документація відповідає вимогам, встановленим для тендера, відкриває фінансову пропозицію.

Після остаточної перевірки фінансових пропозицій учасники, які надали найбільш економічно вигідну пропозицію тимчасово виграють тендер і для них встановлюються терміни для надання підтверджуючих документів. Після перевірки всіх документів і їх відповідності вимогам, державна установа пропонує учаснику укласти контракт.

Веб-сайти, які містять інформацію про тендери:

http://www.promitheus.gov.gr, http://www.eprocurement.gov.gr

Тендерні оголошення також публікуються на порталі Електронних щоденних тендерів (Tenders Electronic Daily (http://ted.europa.eu), який є електронною версією Додатку до Офіційного вісника Європейського Союзу і є централізованим офіційним джерелом інформації щодо державних закупівель у Європейському Союзі, Європейській економічній зоні та поза нею.


www.uhc.gr Федерація грецьких промислових палат

https://www.uhc.gr/en/list-hellenic-ccis Регіональні палати Греції

http://www.aluminium.org.gr/index.php?language=en&sess=lk4nc9jqa772j9haqm1hp25905  Aluminium Association of Greece

http://www.sate.gr/html/whoweare_uk.aspx?&menuID=1&pID=0  Association of Greek Contracting Companies

http://www.fgm.com.gr/english/index.php  Federation of Greek Mariculture

http://www.sev.org.gr/o-sev/sev-hellenic-federation-of-enterprises/  Federation Of Hellenic ICT Enterprises

http://www.sbbe.gr/eng/main.php  Federation of Industries of Northern Greece

http://www.sevitel.gr/  Greek Association of Industries and Processors of Olive Oil

http://www.seve.gr/en/  Greek International Business Association

http://sete.gr/en/  Greek Tourism Confederation

http://www.edee.gr/  Hellenic Association of Communications Agencies

http://segm.gr/en/ Hellenic Association of Consulting Firms

http://www.eaee.gr/cms/en  Hellenic Association of Insurance Companies

http://www.sesma.gr/en/  Hellenic Association of Management Consulting Firms

http://www.hba.gr/english/index_en.asp  Hellenic Bank Association

http://www.pomida.gr/english/  Hellenic Property Association

http://www.pse.gr/en/  Panhellenic Exporters Association

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/TCG  Technical Chamber of Greece


https://government.gov.gr/ Уряд

https://www.mfa.gr/ МЗС 

http://www.hri.org/nodes/grloc.html Місцеві органи управління

https://www.enterprisegreece.gov.gr/en/ Enterprise Greece

www.mnec.gr Міністерство розвитку та інвестицій

www.minagric.gr Міністерство аграрної політики та продовольства

www.efet.gr Служба харчової безпеки

https://eody.gov.gr Національна організація охорони здоров’я 

www.helexpo.gr Helexpo (виставкові заходи)
gr.kompass.com Kompass/B2B портал, база даних компаній

https://www.tendersinfo.com/global-greece-tenders.php пошукова система по тендерах
www.acci.gr ТПП м.Афіни
www.greekexporters.gr Експортери

greece.visahq.com/customs Митні операції
www.gsis.gr Митна служба

www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/greece/ Doing Business

store.eiu.com/country/GR.html?ref=lef_nav  Economist Intelligence Unit

www.statistics.gr General Secretariat of the National Statistical Service
http://country.eiu.com/Greece Economist
https://www.statistics.gr Грецьке статистичне управління

https://www.gtp.gr/travelinfo.asp Greek travel pages

Грецький суб’єкт реєстрації бізнесу GEMI (Загальний комерційний реєстр) несе основну відповідальність за оцифрування та автоматизацію процедур реєстрації та моніторингу комерційних підприємств. Більше інформації про GEMI можна знайти на веб-сайті http://www.businessportal.gr/home/index_en.

Процес реєстрації бізнесу в Інтернеті порівняно чіткий, і хоча іноземні компанії можуть ним скористатися, кроки реєстрації наразі доступні лише грецькою мовою. Загалом, компанія повинна зареєструватися в бізнес-палаті, податковому реєстрі, органах соціального страхування та місцевому самоврядування. Створення бізнесу без нотаріуса може бути здійснено для конкретних випадків (малий/особистий бізнес тощо). Для створення більших компаній нотаріус обов’язковий. Створення товариства з обмеженою відповідальністю займає приблизно чотири дні, включає 3 процедури, а саме - реєстрація бізнесу, виготовлення печатки компанії та реєстрація в Єдиному закладі соціального забезпечення.

Попитом користуються і філії іноземних компаній, що ведуть діяльність за межами Греції. Філії звільнені від прибуткового податку і можуть скористатися угодою про уникнення подвійного оподаткування. Україна та Греція мають спільний договір про уникнення подвійного оподаткування.

Який бізнес можна відкрити в Греції?

Пропонується звернути увагу на такі сфери, як туризм, сільське господарство, харчова промисловість, енергетика, будівництво, роздрібна торгівля і медицина, зокрема, фармацевтичний напрямок. При пошуку регіону для ведення бізнесу в Греції не варто загострювати увагу тільки на столиці країни – м. Афіни, де рівень конкуренції досить високий. Більше можливостей можуть надати такі міста як Салоніки, Пірей, Патри або о. Крит.

Населення Греції становить близько 10,4 млн. Офіційна мова - грецька, проте у діловому середовищі досить поширена англійська. Переважна більшість грецької робочої сили зайнято у сфері послуг (близько 70%). У промисловому секторі працюють до 15% громадян і близько 12% зайняті у сільському господарстві.

Відповідно до рейтингового агентства Doing Business, Греція займає 79-е місце з 190 країн світу за доступністю відкриття і ведення бізнесу.

Податки в Греції

Корпоративний податок на прибуток - 24% (29% для кредитних установ).

ПДВ. Основна ставка - 24%. Знижені ставки 13% (готельні послуги, продукти для інвалідів), 6% (фармацевтична продукція, театральні вистави) і 0% (внутрішній і міжнародний повітряний і морський транспорт).

Дивіденди - 5%.

Податок на прибуток. Прогресивна ставка від 9% до 44%.

Податок на нерухомість - від 0 до 2%, в залежності від вартості об'єкта.

Бізнес-етикет. Греки високо цінують зібраних людей. Прийнято, що нова людина в бізнесі повинна представляти свої пропозиції першою. Греки поводяться вільно і емоційно, високо цінують хороші манери.

Літні люди. У країні прийнято ставитися з глибокою повагою до старших і більш досвідченим співрозмовникам.

Сієста. З 15:00 до 17:00 не прийнято вирішувати ділові питання (телефонувати, призначати зустрічі).

Приймання їжі. Обід зазвичай починається після 13:00. Вечеря відбувається, як правило, з 20.00. Багато справ якраз вирішуються під час прийому їжі. Греки не їдять самі, а запрошують партнерів і друзів. Це вважається доброю традицією грецької гостинності.

Титули. Якщо людина володіє певним статусом або титулом, він чекатиме, що до нього будуть звертатися відповідним чином.

Відгуки. Щоб надати ваги своїм словам, можна вказати імена відомих іноземних бізнес-партнерів, з якими довелося плідно співпрацювати.

Бізнес-культура Греції майже не відрізняється від інших європейських країн. Велика увага приділяється особистим і сімейним відносинам.

Дипломатична підтримка вітчизняних експортерів є одним з важливих напрямів роботи МЗС, яка спрямована на розширення географії ринків збуту та забезпечення галузевої диверсифікації вітчизняного експорту.

У контексті забезпечення реалізації національних пріоритетів, сприяння виходу українських експортерів на зовнішні ринки, захисту їхніх економічних інтересів за кордоном і залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України з квітня 2013 року при МЗС діє Рада експортерів та інвесторів (РЕІ).

Більш детально за посиланням: https://rei.mfa.gov.ua/


Звертаємо увагу, що у зв’язку із епідеміологічною ситуацією, пов’язаною з COVID-19, у розкладі виставково-ярмаркових заходів відбуваються зміни.

Інформація доступна за посиланням: http://www.helexpo.gr/en/exhibitions%20catalogue

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux