Двостороннє торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво
Опубліковано 25 січня 2024 року о 18:38

Відповідно до Грецького статистичного управління ELSTAT у 2022 році 387 грецьких підприємств імпортували з України та 473 грецькі підприємства експортували в Україну. Загальний обсяг імпорту Греції з України у 2022 році склав 280,5 млн євро, що на 41,4% більше, ніж у 2021 році (198,4 млн євро). Загальний обсяг експорту Греції в Україну у 2022 році склав 342,6 млн євро, що на 1,1% більше, ніж у 2021 році (338,8 млн євро). Сальдо двосторонньої торгівлі у 2022 році було негативним для України і становило 62,1 млн євро.

За січень-жовтень 2023 року обсяг імпорту Греції з України становив 239,0 млн євро, що на 39,3% більше, ніж за січень-жовтень 2022 року (171,5 млн євро). Обсяг експорту Греції в Україну за січень-жовтень 2023 року становив 627,3 млн євро, що на 174,1% більше, ніж за січень-жовтень 2022 року, коли він становив 228,8 млн євро. Сальдо торгівлі між Грецією та Україною за січень-жовтень 2023 року було негативним для України та становило 388,3 млн євро.


На тлі вторгнення рф до України Європейська комісія переглянула свої прогнози щодо економіки Греції, передбачивши зростання ВВП на 3,5% у 2022 році та 3,1% у 2023 році (з 4,9% і 3,5% відповідно до прогнозів, зроблених у лютому 2022 року).

Очікується, що економічне зростання сповільниться, але залишиться стабільним, головним чином за рахунок повного відновлення туризму. Висока інфляція, як очікується, обтяжуватиме реальні наявні доходи домогосподарств, але очікується, що заходи державної підтримки частково компенсують цей тягар. Відповідно до прогнозів Європейської комісії Греція матиме первинний профіцит у 2023 році.

Нестабільність світових енергетичних ринків посилить внутрішній інфляційний тиск і обтяжить реальний доступний дохід домогосподарств.

Проте, як очікувалося, грецька економіка отримає вигоду від реалізації проєктів, які фінансуються Фондом відновлення та стійкості.

Експорт країни продовжуватиме зростати, хоча й повільнішими темпами порівняно з попередніми оцінками через очікуване уповільнення економіки в ЄС та світової економіки в цілому.

За прогнозами, реальний ВВП зросте на 3,5% у 2022 році та на 3,1% у 2023 році за рахунок поступового відновлення реального доступного доходу та очікуваного повернення туризму до рівня до пандемії.

Грецька економіка продовжить створювати нові робочі місця у 2022 році, незважаючи на уповільнення економічної активності.

Очікується, що рівень інфляції в Греції досягне 6,3% у 2022 році і знизиться до 1,9% у 2023 році.

Споживча інфляція в Греції підскочила до найвищого рівня за 28 років у квітні 2022 року на 10,2% через зростання витрат на енергію, житло, транспорт і продукти харчування.

Дефіцит загального державного бюджету становив 7,4% ВВП у 2021 році,  але, як очікується, знизиться до 4,3% ВВП у 2022 році та до 1% ВВП у 2023 році. Це дозволить уряду представити первинний профіцит 1,3% ВВП.

Державний борг Греції зменшився до 193% ВВП у 2021 році і, як очікується, зменшиться до 186% ВВП у 2022 році, у 2023 році - до 180% ВВП.

Європейська комісія підкреслює, що незважаючи на кращий, ніж очікувалося, результат у 2021 році, фіскальні ризики для Греції все ще залишаються значними

Провідними галузями промисловості в країні є текстильна, хімічна, нафтохімічна, харчова і тютюнова, гірнича, паперова, цементна, металургійна. Розвиваються електротехніка, деякі види машинобудування, виробництво будматеріалів.

Загальна частка туризму у ВВП країни становить більше 20%, у ньому задіяно понад 17% всього населення.


Греція з 1981 р. є країною-членом ЄС, на неї поширюються норми і правила Митного союзу ЄС. Відтак, при імпорті товарів на територію Греції митні процедури здійснюються відповідно до Митного кодексу ЄС та Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (ПВЗВТ).

Створено інтернет-ресурс – службу підтримки експорту «Trade Helpdesk» (https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/), яка містить актуальну інформацію щодо умов торгівлі з ЄС, зокрема, стосовно діючих мит, статистичних даних, інших специфічних вимог до продукції, що експортується в ЄС у т.ч. із України.

Як дізнатися ставку мита ЄС для свого товару?

Актуальна інформація щодо ставки мита ЄС для українських товарів доступна у режимі онлайн на інтернет-ресурсі: https://export.gov.ua/50-torgovelni_ugodi

СЕ маркування - Європейський сертифікат

Знак CE (з фр. Conformité Européenne - європейська відповідність) вказує на відповідність товарів вимогам директив ЄС, які встановлюють загальні вимоги і правила підтвердження відповідності для деяких груп продукції. СЄ маркування обов'язкове для всіх товарів, які надходять на європейський ринок, що потрапляють під директиви ЄС.

Сертифікація CE обов’язкове більш ніж для 30 видів товарів і послуг і здійснюється відповідно з 5000 розробленими гармонізованими стандартами, даний список постійно розширюється.

Обов’язкова сертифікація СЕ поширюється на наступні групи товарів:

– будівельні матеріали;

– засоби індивідуального захисту;

– ліфти і підйомні механізми;

– медичне обладнання;

– електрообладнання;

– дитячі іграшки;

– виробниче обладнання;

– вимірювальні прилади.

Веб-сайти, які містять інформацію про тендери:

https://opentender.eu/gr/search/tender

https://www.biddetail.com/greece-tenders

https://www.gov.gr/en/sdg/public-contracts/participating-in-public-tenders

https://www.gov.gr/en/sdg/public-contracts

Тендерні оголошення також публікуються на порталі Електронних щоденних тендерів (Tenders Electronic Daily (http://ted.europa.eu), який є електронною версією Додатку до Офіційного вісника Європейського Союзу і є централізованим офіційним джерелом інформації щодо державних закупівель у Європейському Союзі, Європейській економічній зоні та поза нею.


www.uhc.gr Федерація грецьких промислових палат

https://www.uhc.gr/en/list-hellenic-ccis Регіональні палати Греції

http://www.aluminium.org.gr/index.php?language=en&sess=lk4nc9jqa772j9haqm1hp25905  Aluminium Association of Greece

http://www.sate.gr/html/whoweare_uk.aspx?&menuID=1&pID=0  Association of Greek Contracting Companies

http://www.fgm.com.gr/english/index.php  Federation of Greek Mariculture

http://www.sev.org.gr/o-sev/sev-hellenic-federation-of-enterprises/  Federation Of Hellenic ICT Enterprises

http://www.sbbe.gr/eng/main.php  Federation of Industries of Northern Greece

http://www.sevitel.gr/  Greek Association of Industries and Processors of Olive Oil

http://www.seve.gr/en/  Greek International Business Association

http://sete.gr/en/  Greek Tourism Confederation

http://www.edee.gr/  Hellenic Association of Communications Agencies

http://segm.gr/en/ Hellenic Association of Consulting Firms

http://www.eaee.gr/cms/en  Hellenic Association of Insurance Companies

http://www.sesma.gr/en/  Hellenic Association of Management Consulting Firms

http://www.hba.gr/english/index_en.asp  Hellenic Bank Association

http://www.pomida.gr/english/  Hellenic Property Association

http://www.pse.gr/en/  Panhellenic Exporters Association

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/TCG  Technical Chamber of Greece


https://government.gov.gr/ Уряд

https://www.mfa.gr/ МЗС 

http://www.hri.org/nodes/grloc.html Місцеві органи управління

https://www.enterprisegreece.gov.gr/en/ Enterprise Greece

www.mnec.gr Міністерство розвитку та інвестицій

www.minagric.gr Міністерство аграрної політики та продовольства

www.efet.gr Служба харчової безпеки

https://eody.gov.gr Національна організація охорони здоров’я 

www.helexpo.gr Helexpo (виставкові заходи)
gr.kompass.com Kompass/B2B портал, база даних компаній

https://www.tendersinfo.com/global-greece-tenders.php пошукова система по тендерах
www.acci.gr ТПП м.Афіни
www.greekexporters.gr Експортери

greece.visahq.com/customs Митні операції
www.gsis.gr Митна служба

www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/greece/ Doing Business

store.eiu.com/country/GR.html?ref=lef_nav  Economist Intelligence Unit

www.statistics.gr General Secretariat of the National Statistical Service
http://country.eiu.com/Greece Economist
https://www.statistics.gr Грецьке статистичне управління

https://www.gtp.gr/travelinfo.asp Greek travel pages

Грецький суб’єкт реєстрації бізнесу GEMI (Загальний комерційний реєстр) несе основну відповідальність за оцифрування та автоматизацію процедур реєстрації та моніторингу комерційних підприємств. Більше інформації про GEMI можна знайти на веб-сайті https://www.businessportal.gr/home/index_en.

Процес реєстрації бізнесу в Інтернеті порівняно чіткий, і хоча іноземні компанії можуть ним скористатися, кроки реєстрації наразі доступні лише грецькою мовою. Загалом, компанія повинна зареєструватися в бізнес-палаті, податковому реєстрі, органах соціального страхування та місцевому самоврядування. Створення бізнесу без нотаріуса може бути здійснено для конкретних випадків (малий/особистий бізнес тощо). Для створення більших компаній нотаріус обов’язковий. Створення товариства з обмеженою відповідальністю займає приблизно чотири дні, включає 3 процедури, а саме - реєстрація бізнесу, виготовлення печатки компанії та реєстрація в Єдиному закладі соціального забезпечення.

Попитом користуються і філії іноземних компаній, що ведуть діяльність за межами Греції. Філії звільнені від прибуткового податку і можуть скористатися угодою про уникнення подвійного оподаткування. Україна та Греція мають спільний договір про уникнення подвійного оподаткування.

Який бізнес можна відкрити в Греції?

Пропонується звернути увагу на такі сфери, як туризм, сільське господарство, харчова промисловість, енергетика, будівництво, роздрібна торгівля і медицина, зокрема, фармацевтичний напрямок. При пошуку регіону для ведення бізнесу в Греції не варто загострювати увагу тільки на столиці країни – м. Афіни, де рівень конкуренції досить високий. Більше можливостей можуть надати такі міста як Салоніки, Пірей, Патри або о. Крит.

Населення Греції становить близько 10,4 млн. Офіційна мова - грецька, проте у діловому середовищі досить поширена англійська. Переважна більшість грецької робочої сили зайнято у сфері послуг (близько 70%). У промисловому секторі працюють до 15% громадян і близько 12% зайняті у сільському господарстві.

Відповідно до рейтингового агентства Doing Business, Греція займає 79-е місце з 190 країн світу за доступністю відкриття і ведення бізнесу.

Податки в Греції

Корпоративний податок на прибуток - 24% (29% для кредитних установ).

ПДВ. Основна ставка - 24%. Знижені ставки 13% (готельні послуги, продукти для інвалідів), 6% (фармацевтична продукція, театральні вистави) і 0% (внутрішній і міжнародний повітряний і морський транспорт).

Дивіденди - 5%.

Податок на прибуток. Прогресивна ставка від 9% до 44%.

Податок на нерухомість - від 0 до 2%, в залежності від вартості об'єкта.

Бізнес-етикет. Греки високо цінують зібраних людей. Прийнято, що нова людина в бізнесі повинна представляти свої пропозиції першою. Греки поводяться вільно і емоційно, високо цінують хороші манери.

Літні люди. У країні прийнято ставитися з глибокою повагою до старших і більш досвідченим співрозмовникам.

Сієста. З 15:00 до 17:00 не прийнято вирішувати ділові питання (телефонувати, призначати зустрічі).

Приймання їжі. Обід зазвичай починається після 13:00. Вечеря відбувається, як правило, з 20.00. Багато справ якраз вирішуються під час прийому їжі. Греки не їдять самі, а запрошують партнерів і друзів. Це вважається доброю традицією грецької гостинності.

Титули. Якщо людина володіє певним статусом або титулом, він чекатиме, що до нього будуть звертатися відповідним чином.

Відгуки. Щоб надати ваги своїм словам, можна вказати імена відомих іноземних бізнес-партнерів, з якими довелося плідно співпрацювати.

Бізнес-культура Греції майже не відрізняється від інших європейських країн. Велика увага приділяється особистим і сімейним відносинам.

Дипломатична підтримка вітчизняних експортерів є одним з важливих напрямів роботи МЗС, яка спрямована на розширення географії ринків збуту та забезпечення галузевої диверсифікації вітчизняного експорту.

У контексті забезпечення реалізації національних пріоритетів, сприяння виходу українських експортерів на зовнішні ринки, захисту їхніх економічних інтересів за кордоном і залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України з квітня 2013 року при МЗС діє Рада експортерів та інвесторів (РЕІ).

Більш детально за посиланням: https://rei.mfa.gov.ua/

Інформація доступна за посиланням: http://www.helexpo.gr/en/exhibitions%20catalogue

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux