Витребування документів
Опубліковано 27 вересня 2022 року о 17:57

Якщо Ви проживаєте в Греції, з питання витребування документів з України Ви можете звернутися до Посольства України в Грецькій Республіці для оформлення відповідного запиту в Україну.

Порядок витребування документів передбачає заповнення відповідних анкет по витребуванню документів з України. Анкета - витребування документів має заповнюватися виключно українською мовою у 3-х примірниках, на кожен документ окремо. Відповіді на запитання слід давати повні та точні.

Процес витребування документів є достатньо тривалим - від 3 до 6 місяців. Тому наполегливо радимо вдаватися до цієї процедури лише у випадку неможливості оформлення довіреності на ім'я третьої особи в Україні (рідні, знайомі, адвокат чи нотаріус), які можуть здійснити відповідні формальності від Вашого імені та надіслати необхідний Вам документ вже протягом 7 - 10 днів. Звертаємо увагу, що повторне свідоцтво про народження незалежно від Вашого віку може бути отримане одним з батьків взагалі без будь-яких доручень (оскільки відповідний актовий запис стосується також і батьків).

Якщо оформити доручення все ж неможливо, для пришвидшення отримання документа запит до архівних установ України можна здійснити самостійно, надіславши на адресу відповідного українського архіву заповнену анкету встановленого зразка по витребуванню документа з України. У такому випадку про результати розгляду звернення Вас буде поінформовано Генконсульством. Документ також видаватиметься Генконсульством зі стягненням консульського збору відповідно до п.2 нижче.

За витребування документів стягується консульський збір відповідно до тарифів консульського збору. Збір за витребування складається з двох платежів:

1. За витребування документа - 18 євро (якщо заява подається до Посольства, а не надсилається Вами до архівної установи);

2. За витребування засвідченого документа - 45 євро;

3. За витребування інформації та оформлення на її підставі відповідної довідки (наприклад, у випадку витребування довідки про відсутність судимості) - 28 євро.

*Для засвідчення витребуваного документа штампом апостиль крім консульського збору слід також сплатити державне мито у сумі 2 євро.

Державне мито за засвідчення витребуваного документа штампом апостиль сплачується до Державного казначейства на рахунок банка-кореспондента ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (The State Export-Import Bank of Ukraine). 


Мета платежу мита у сумі 2 євро має містити наступний текст: Za poslugy z prostavlennia APOSTILLE .  

При цьому оплату державного мита у сумі 2 євро слід здійснити не пізніше ніж за 3 тижні ДО запису на прийом до Посольства. Квитанцію про сплату мита слід надати під час прийому у Посольстві.

Під час прийому слід надати:

 • Паспорт громадянина України для виїзду за кордон та копію його першої сторінки;
 • Заповнену  анкету щодо кожного документа, у 3-х примірниках;
 • Квитанцію про сплату 2 євро державного мита на рахунок Держказначейства (якщо витребуваний документ слід засвідчити апостилем);
 • Квитанцію про сплату консульського збору у сумі 18 євро. Консульський збір можна сплатити на місці через банкомат (виключно готівка!)

Як можна отримати довідку про відсутність судимості?

МВС України запустило новий сервіс з видачі довідок про:

 • притягнення до кримінальної відповідальності,
 • відсутність (наявність) судимості або обмежень.


Як отримати послугу?

Щоб подати запит в електронній формі та отримати довідку у формі витягу необхідно увійти до Особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису через електронний сервіс.

https://vytiah.mvs.gov.ua.

З питань отримання документів про переселення у 1945-1946 роках на підставі Угоди між урядом УРСР та Польщі громадяни України можуть звертатися безпосередньо до територіальних архівів Республіки Польща (в залежності від місцевості, з якої відбувалося переселення):

Державний Архів у м. Перемишлі, (ul. Lelewela 4, 37-700 Przemysl);

Державний Архів у м. Жешуві (ul. Boznicza 2, 35-064 Rzeszow);

Державний Архів у м. Любліні (ul. Jezuicka 13, 20-950 Lublin, skrytka pocztowa 113). В цьому архіві також зберігаються документи Холмського воєводства

Питаннями розшуку зниклих громадян, розшуку родичiв, встановлення мiсць поховань займається Служба розшуку Нацiонального Товариства Червоного Хреста України.

Служба розшуку Нацiонального Товариства Червоного Хреста України - адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкiнська, 30

Для отримання дубліката диплома власнику документа необхідно скласти письмову заяву до [1] вищого навчального закладу. В цій заяві вказується причина втрати документа, прізвище, ім'я та місце проживання заявника, назва втраченого документа, назва навчального закладу і дата його закінчення.

До заяви також додаються:

оголошення у друкованих засобах масової інформації за місцем проживання заявника, в якому має бути зазначено назву документа про освіту, його номер та дата видачі, на чиє ім'я виданий, яким навчальним закладом та про визнання його недійсним;

довідка від компетентних органів про втрату документа;

копія платіжного документа про оплату витрат на виготовлення дубліката документа про освіту;

дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5.

Згадані документи можна отримати також шляхом безпосереднього звернення до навчального закладу, або за участю іншої особи, яка матиме відповідну нотаріально завірену довіреність.

Іноземці, які закінчили в Україні вищий навчальний заклад та втратили документ про його закінчення, мають звертатися через дипломатичне представництво своєї держави в Україні.

Міністерство освіти і науки України розглядає питання щодо оформлення дублікатів документів про освіту лише за умови подання заявником всіх наведених вище документів.


На пiдтвердження фактiв, що пiдлягають реєстрацiї в органах державної реєстрацiї актiв цивільного стану, цими установами видаються належним чином засвiдченi свiдоцтва, якi мiстять основнi данi про особу, або витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Повторнi свiдоцтва видаються особам, на яких складено актовий запис цивільного стану, а повторнi свiдоцтва про народження дiтей можуть видаватися їх батькам i усиновителям.

Повторнi свiдоцтва про народження дiтей, якi не досягли 18 рокiв, можуть також видаватися опiкунам, пiклувальникам i представникам закладу  охорони  здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. Особам, яким виповнилося 16 рокiв, повторнi свiдоцтва можуть видаватися при наявностi паспорта.

Свідоцтва про народження дітей повторно видаються їх батькам і усиновителям незалежно від віку дитини. Особi, позбавленiй батькiвських прав, повторнi свiдоцтва про народження дiтей не видаються. При видачi повторного свiдоцтва про народження вiдомостi про батькiв наводяться у повнiй вiдповiдностi з даними актового запису про народження.

Повторнi свiдоцтва про смерть видаються лише родичам померлого (дiтям померлого, в тому числi й усиновленим, другому з подружжя, братам i сестрам померлого, дiду i бабi померлого як з боку батька, так i з боку матерi).

Родиннi вiдносини повиннi бути пiдтвердженi документально.

Повторнi свiдоцтва про шлюб, який припинено, не видаються. В цьому разi на прохання заявникiв видається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану.

Витяги з Державного реєстру актів цивільного стану видаються, як особам, щодо яких складено актовий запис, так і родичам по прямій висхідній та низхідній лінії, а також усиновителям, опікунам та пiклувальникам. Документи про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно можуть видаватись на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

В заявi про видачу повторного свiдоцтва зазначаються:

 • прiзвище, iм'я, по батьковi та адреса заявника;
 • прiзвище, iм'я, по батьковi особи, вiдносно якої запитується свiдоцтво;
 • яке необхiдне свiдоцтво;
 • коли i яким органом реєстрацiї актiв цивільного стану складено актовий запис цивільного стану;
 • мета запиту повторного свідоцтва.


Якщо запитується свідоцтво про народження, додатково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові батьків. При витребуванні свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу зазначається також з ким зареєстровано чи розірвано шлюб.


Вiнницька обл.

287100, м. Вiнниця, вул. Ленiна, 17, тел.: (0432) 32-40-59

Волинська обл.

263026, м. Луцьк, вул. Ветеранiв, 21, тел.: (03322) 5-75-33

Днiпропетровська обл.

320069, м. Днiпропетровськ, вул. К.Лiбкнехта, 89, тел.: (0562) 93-80-90

Донецька обл.

340086, м. Донецьк, пр. Лагутенка, 12, тел.: (0622) 99-22-97

Житомирська обл.

262000, м. Житомир, вул.8 березня, 20, тел.: (0412) 24-45-27

Закарпатська обл.

294008, м. Ужгород, пл. Народна, 4, тел.: (03122) 2-06-10

Запорiзька обл.

330095, м. Запорiжжя, вул. Українська, 48, тел.: (0612) 62-14-21

Iвано-Франкiвська обл.

284015, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Грунвальдська, 3, тел.: (03422) 2-27-70

Київська обл.

252073, м. Київ, вул. Фрунзе, 113, тел.: (044) 435-00-15

Кiровоградська обл.

316013, м. Кiровоград, вул. академiка Корольова, 3, тел.: (0522) 3-43-95

Луганська обл.

91053, м. Луганськ, вул. Радянська, 85, тел.: (0642) 52-03-09

Львiвська обл.

290006, м. Львiв, вул. Пiдвальна, 13, тел.: (0322) 72-07-14

Миколаївська обл.

327044, м. Миколаїв, вул. Васляєва, 43, тел.: (0512) 21-40-39

Одеська обл.

270001, м. Одеса, вул. Жуковського, 17, тел.: (0482) 22-80-25

Полтавська обл.

314011, м. Полтава, вул. Пушкiна, 18\24, тел.: (05322) 2-95-66

Рiвненська обл.

266013, м. Рiвне, вул. С.Бендери, 26а, тел.: (0362) 23-42-61

Сумська обл.

244030, м. Суми, вул. Садова, 49, тел.: (0542) 22-07-90

Тернопiльська обл.

м. Тернопiль, вул. М.Грушевського, 8, тел.: (0352) 22-86-18

Харкiвська обл.

310003, м. Харкiв, пр. Московський, 7, тел.: (0572) 22-66-49

Херсонська обл.

325000, м. Херсон, вул. Петренка, 6, тел.: (0552) 22-56-71

Хмельницька обл.

280000, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 99, тел.: (03822) 9-77-29

Черкаська обл.

257015, м. Черкаси, вул. Жовтнева, 244а, тел.: (0472) 47-30-26

Чернiвецька обл.

274001, м. Чернiвцi, вул. Шевченка, 2, тел.: (03722) 2-30-29

Чернiгiвська обл.

250006, м. Чернiгiв, вул. Фрунзе, 2, тел.: (04622) 7-41-17

Державний архiв м.Києва

252060, м. Київ, вул. Олени Телiги, 23, тел.: (044) 440-54-16Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО)

03110, м.Київ-110, вул.Солом'янська, 24, тел.: (044) 277-36-66

Центральний державний архів громадських об'єднань України (ЦДАГО)

01011, м.Київ-11, вул. Кутузова, 8, тел.: (044) 295-73-22, 295-55-16

Центральний державний історичний архів України м.Київа (ЦДІАК)

03110, Київ-110, вул. Солом'янська, 24, тел.: (044) 277-30-02

Центральний державний історичний архів України м. Львова (ЦДІАЛ)

01008, м.Львів-8, пл. Соборна, 3а, тел.: (0322) 72-35-08, 72-30-63

Центральний державний кіно-фото-фоно архів України (ЦДАКФФД)

03110, м.Київ-110, вул. Солом'янська, 24, тел.: (044) 277-37-77

Центральний державний науково технічний архів України (ЦДНТА)

310003, м.Харків-3, вул. Університетська, 4, тел.: (0572) 12-75-67

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ)

03110, м.Київ-25, вул. Володимирська, 22а, тел.: (044) 228-44-81


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux